A 7.H nyárköszöntő osztálykiránduláson járt Balatonszepezden

Osztályommal a tanév kezdete óta tervezgettük, hogy a vakáció beköszöntét egy több napos kirándulással ünnepeljük meg. Ráadásul az osztály tanulóinak fele nyáridőben ünnepli a születésnapját, így több okból is „indokolt”nak látszott, hogy felkerekedjünk. A szülők részéről is támogatást kaptunk, amit így utólag is szeretnék megköszönni Nekik.

A kirándulás június 18-án, csütörtökön indult és a vasárnapi szentmisével, Révfülöpön zárult.

Rengeteg élményt kaptunk ezekben a napokban, s hogy ne felejtsük el, a kirándulás utolsó napján, a reggeli befejeztével összeírtuk, mi mindent szeretnénk magunkkal vinni emlékeink egy-egy kis bugyrában, mi mindenért érzünk hálát az Úristennek és egymásnak.

Sokan – nagy örömömre – a hegyestűi túrát emelték ki, hogy hősiesen feljutottak a kilátóhoz, ahol nem csak a panorámát csodálhatták meg, de Berzsenyi Dániel Balatonhoz írt pár sorára is rácsodálkozhattak… Mások a nyárnyitó szepezdi mulatságot írták, mely már sok éves hagyományt követően úgy kezdődik, hogy a helyi polgármester egy nagy, virágokkal díszített koszorút dob a Balatonba, s ezzel nyitja meg, jelképesen adja át a Balatont a fürdőző nagyközönségnek. Az osztály bátrai sorra ugráltak be a vízbe, hogy beljebb úsztassák a koszorút… A helyi TV is „vette az adást”… Volt, aki a füredi kirándulásról írt, ahol a Jókai Múzeum idegenvezetőjétől Balatonfüredről és a nagy íróról is megtudtunk sok érdekes dolgot, vagy a hajózást emlegette Tihany irányába és vissza, miközben megtapasztalhattuk, hányféle arca van a magyar tengernek… Többen inkább a beszélgetéseket, a bőséges reggeliket, a csárdában elköltött finom vacsorákat emelték ki, illetve az éjszakába nyúló hosszabb… kártyacsatákat, a sok nevetést, melyről a mellékletben közölt fotók is árulkodnak…, az arcfestést, mely során többek már a 8.H feliratot kérték a művésznőtől egy szív kíséretében. Volt, aki végigtáncolta a szepezdi megnyitó közös örömtáncát a helyiek nagy örömére és elismerésére. A szülinapozás az utolsó estén a gyertyás tortákkal sem feledhető, vagy a Révfülöpre száguldás a szentmisére, melyben a szülők problémamegoldás és helyzetfelismerés kategóriában példásra „vizsgáztak”. Úgy tudtuk ugyanis, hogy Szepezden lesz a 11-kor kezdődő mise…

Azt hiszem, az időjárás is kedvezett nekünk, hisz megtapasztalhattuk, sok ellenvéleménnyel szemben, hogy a Balaton viharosan, napsütésben, borult és esti csillagos ég alatt is csodálatos, s hogy nem kell ezekért a csodákért feltétlenül messzebb utaznunk mi magyaroknak…

Hát „röviden” ezeket az élményeket vihetjük magunkkal az útra, melyek építőkövei lesznek, lehetnek közösségünknek, életünknek.
Befejezésül álljon itt a fent már emlegetett vers Berzsenyi Dániel tollából, s ajánlom nézegetésre a mellékletben közölt fotókat is.

Horváth-Hutás Rita
osztályfőnök
 
A Balaton
Jer te, ki a szép genfi tavat s szép genfi virulmányt
Oly eleven színnel festéd, s Eratódnak ölében
A roppant Bernhárd farain múlatni szerettél,
Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja
Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég!
Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülötte,
Melyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog.
Itt meredek sziklák tetein sok régi erős vár
Omladozó falain lebeg a múlt hajdani képe,
S elnyeli a döbbent elmét a fényes előkor;
Itt a századokat látott vadonok feketednek,
Mellyek ezer meg ezer gőbölt kényünkre nevelnek;
A szilaj Arkászok heverészve legeltetik a nyájt,
S a kies estéken nyögdécsel lassú furulya.
Itt a sárga mező s kiterült láp terjed előnkbe,
Hol dús búzakalász hullámos tengere játszik,
S a barnult arató víg dal közt hosszú kepét rak.
Nézd, valamerre veted szemeid, szép minden előtted,
S a koszorús Tellus kosarit mosolyogva üríti;
És valamint boldog Helvetia népe örömmel
Szántja szabad földjét: itt is szabad a magyar és víg;
A gazdag palotát itt lakja királyi szabadság,
S a kunyhók lakosit szent törvény jobbkeze védi.
Kategória: