Az iskola bemutatása

„Sokszor kérdezik manapság: mi az iskola, a katolikus iskola feladata? Az iskolában dolgozó nevelők munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnevelje a palántát. Öntözi, hogy gyökerei táplálékot kapjanak, óvja, hogy felnövekedjék. Nem csupán a tantárgyat kell megtanítani a gyermeknek, nem csupán a főiskolai vagy egyetemi tanulmányokra kell felkészíteni. Valami mást vár az egyházi iskolától mindenki: azt a hitet, hogy érdemes élni. Csak Istenre figyelő emberként érdemes élni. Felelősséggel az életért, békében önmagunkkal, társainkkal és környező világunkkal. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy öntözi és gondozza azt, amit a szülök elvetettek.”

Németh József
igazgató


Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.
Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négyévfolyamos gimnázium működik.

Iskolánk felvételi tájékoztatója (lapozgatós füzet)

Iskolánk felvételi tájékoztatója (PDF)