Búcsúzunk Tőke Pétertől, iskolánk egykori tanárától

A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ munkatársai emberi szomorúsággal, de a feltámadás hitével adják tudtul, hogy iskolánk egykori tanára TŐKE PÉTER hittel és méltósággal viselt betegsége után életének 73. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2017. november 9-én 14 órakor kísérjük a Győri Köztemető régi ravatalozójából.
Életéért a temetést követően szentmisével adunk hálát Istennek az Orsolyita Templomban (Győr, Apáca u. 41.).

„Íme, a tanítók ragyognak, mint az égboltozat fénye, s mint csillagok tündökölnek, kik igazságra oktattak sokakat.”

Imádkozzunk érte:
Isten, aki az örökkévalóságban lakozol,
Csak Veled tudunk nyíltan
és őszintén beszélni róla,
róla, akit szerettünk, s akit most hazahívtál.
Csak Te tudod, mi van most vele…
Segíts szerettein, hogy el tudják hordozni az egyedüllétet. 
Segíts rajtunk is, hadd emlékezzünk hálásan
mindarra, amit közösen éltünk át.
De ne engedd, hogy megrekedjünk 
az emlékezésben,
add, hogy komolyan vegyük az életet:
saját életünket és a másokét.
Add, hogy komolyan vegyük az embereket,
akik még itt élnek a közelünkben.
Biztass, Urunk, hogy elment szerettünk
biztonságban van Nálad és boldog.
Biztass Urunk, hogy egykor mi is
odamehetünk, ahol most ő van.
Ámen