Ebédbefizetés változásai

Tisztelt Szülők!
A 2019/2020-as tanévben megváltozik az ebédrendelés és ebédbefizetés menete. Szeptembertől az étkezés árát utólag és kizárólag átutalással lehet kiegyenlíteni az iskola által kiállított számla alapján.
Az előzetes igénylőlapot az alábbi hivatkozásra kattintva kérjük legkésőbb augusztus 27-ig kitölteni. Késedelmes visszaküldés esetén szeptemberben nem étkezhet a gyermek!
Fontos, hogy nyomtatott formában, aláírásukkal hitelesítve is visszajuttassák szeptember 10-ig az iskolába az „Igénylőlap intézményi étkeztetésre” elnevezésű nyomtatványt, melyet a honlapról lehet letölteni.

Szintén a honlapról tölthető le a „Fizetésre kötelezett (igénylő) nyilatkozata”, melynek kitöltésével a szülő kötelezettséget vállal arra, hogy az étkezési térítési díjat utólag átutalással kiegyenlíti.
A nyilatkozat visszaküldésének határideje: 2019. szeptember 10.
Kéthavi térítési díj elmaradása esetén az étkeztetést a második hónap végétől a tartozás rendezéséig felfüggeszti az iskola és hátralék behajtását kezdeményezi a szülő felé.

A kedvezményesen étkezők az iskola honlapról letölthetik a „Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez” elnevezésű nyomtatványt, melyet a jogosultságot alátámasztó igazolással együtt (családi pótlék igazolás, tartós betegség igazolása, bankszámlakivonat, RGYK határozat) juttassanak vissza az iskolába 2019. szeptember 10-ig.

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók: diétás étrend igényléséhez feltétlenül szükséges a jogszabályban nevesített szakorvos igazolása (gasztroenterológiai, diabetológiai stb. szakvélemény). Házi gyermekorvosi igazolás nem elegendő! Az iskola a törvényben előírt diétás étkezést tudja biztosítani (kivéve a lisztérzékeny diéta).

Az ebédrendelés az „Igénylőlap intézményi étkeztetésre” nyomtatvány kitöltésével egész tanévre érvényes, hónapról-hónapra rendeljük. Amennyiben a következő hónaptól nem igénylik a gyermek részére az étkezést, abban az esetben tárgyhót megelőző hónap 20-ig az igazgatónak címzett levélben kell lemondani azt. Alsó tagozatnál a napközi/menza változást is a tárgyhót megelőző hónap 20-ig kell jelezni az igazgatónak címzett levélben. Amennyiben év közben bármely hónaptól étkezést szeretne igényelni a gyermeknek, akkor tárgyhót megelőző hónap 20-ig az etkezes@prohaszka.gyor.hu e-mail címre kérem elküldeni az „Igénylőlap intézményi étkeztetésre” elnevezésű nyomtatványt.

Az ebédlemondás menete változatlan marad: személyesen vagy az 510-380-as telefonszámon kell 9 óráig a másnapi étkezést lemondani.

Kérem, folyamatosan kövessék az iskola honlapját az esetleges változások miatt!