Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt

Iskolánk néhány tanára, volt és jelenlegi diákjainak egy csoportja, szülők és egy nagyszülő a város különböző plébániáiról kiegészülve hatalmas lelkesedéssel vettek részt Ferenc pápa Csíksomlyón bemutatott szentmiséjén. Együtt imádkoztunk Főpásztorunkkal a békéért. Zarándokoltunk, kegyelmet kérve az Úrtól, a hitünkben való megerősödésért. Látva a Nyeregben a több mint 100 ezres tömeget – akik szakadó esőben, sárban, leküzdve minden nehézséget igyekeztek a Szentatyával való találkozásra – megéreztük a csíksomlyói Segítő Szűz Mária csodáját. Szent Péter 266. utódjának arcán keresztül mosolygott ránk, és Őszentsége tiszta, igaz, világos szavai által sugárzott erőt. Feledhetetlen élmény marad, ahogy a mise végén a komor felhők mögül előbukkant a nap, és a délutáni napsütés felmelegítette az emberek testét-lelkét.

Összesen 48-an jártuk végig együtt ezt az utat, a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb 83 éves volt, aki éppen lelkivezetőnk, Németh László pápai prelátus, püspöki helynök atya volt. Nagyon sokféle élethelyzetből érkeztünk erre az útra, hogy megtapasztaljuk a pápa által is hangsúlyozott testvériséget. Erre a három napra – hiszen péntek kora hajnaltól vasárnap késő estig együtt zarándokoltunk – igazi közösségként működtünk, figyelve egymásra, segítve az éppen rászorulót. Németh László atya lényéből áradó szeretetével, derűjével, krisztusi alázatosságával, a megpróbáltatások türelemmel való elviselésével mindannyiunk számára példaként járt elől. A hosszú, és fárasztó buszozás alatt segítségével lelkileg felkészültünk a Ferenc pápával való találkozásra, vasárnap szentmisét mutatott be számunkra, és hazafelé a hálaadás lelkülete töltött el bennünket a vezetésével elmondott imádságok alatt. Köszönjük, hogy velünk volt! Pusztai László tanár úr és Bankó Dávid pedig segítettek abban, hogy énekkel is dicsérhessük az Urat. Hála nekik is ezért!

Végezetül álljon itt azon zarándoktestvéreim neve, akik vállalták, hogy elszakadnak kényelmüktől a jó utáni vágyuktól vezérelve:

Jelenlegi diákjaink: Bogár Sára (10.H), Braunsteiner Gellért (7.H), Braunsteiner Virág (10.N), Csonka Rozália (9.H), Dákai Henrietta (10.N), Erős Benedek (6.b), Gregosits Lilla (10.N), Horváth Anna (10.H), Kovács Márton (10.N), Lőrincz Hanna (5.B), Lőrincz Petra (7.H), Tóth Szintia (9.N), Vojta Lili Sára (9.H)

Volt diákjaink: Bankó Dávid, Somogyi Márk, Szédelyi Tamás Bence

Szülők: Erősné Nagy Judit, 
Dr. Kazinczy Eszter, Kovácsné Nagy Andrea, Lőrincz Klaudia

Nagyszülő: Dzsunyák Mária

Iskolánk dolgozói: Dákainé Pusztai Rita, Hegedüsné Bankó Mária, Pintér Tamás, Pusztai László, Pusztai Lászlóné

Köszönöm, hogy együtt jártunk az úton!

Botosné Mészáros Krisztina
szervező