Felhívás közös imára a Szűzanya közbenjárásáért

„Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”
(Mt 18,15-20)

Kedves Szülők és Diákjaink!
Közös imádságra hívjuk Önöket, hívunk Benneteket a gimnázium kápolnájába október hónapban, mely köztudottan a Rózsafűzér hónapja. Két indítvány is érkezett hozzánk, melyek a közös imát szorgalmazzák kisebb és nagyobb közösségekben.

Az egyik ilyen kezdeményezéshez, melyet a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából az Országos Lelkipásztori Intézet  adott ki, október 18-án iskolánk is csatlakozik, mely mottója Pió atya egyik gondolatát közvetíti: „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni". Ezen a napon helyi idő szerint reggel 9 órakor  - szerte a világon – gyermekek imádkoznak együtt a békéért és az egységért. Ebben a félórában a közös ima alatt a  tanítás iskolánkban is szünetel, a diákok tanárukkal az osztálytermekben imádkozzák a Rózsafűzért.
Ezzel az indítvánnyal egybehangzó a Szentszék szeptember 29-én kiadott közleménye. 

Ferenc pápa a rózsafüzér imádkozására hív mindannyiunkat, hogy Isten Anyja óvja meg az Egyházat a gonosz támadásaitól és Szent Mihály segítsen minket a gonosz ellen folytatott küzdelemben. Az elmúlt napok során, a balti országokban tett látogatása előtt a Szentatya találkozott Fréderic Fornos SJ atyával, az Imaapostolság vezetőjével, akit arra kért, hogy továbbítsa az egész világon minden hívő felé kérését, és hívjon meg mindenkit arra, hogy együtt imádkozzuk a rózsafüzért az ősi „Sub Tuum Praesidium” invokációval, és a Szent Mihály arkangyalhoz intézett imádsággal együtt, mivel Szent Mihály az, aki megvéd minket és segít a gonosszal folytatott harcunk során (vö. Jelenések könyve 12,7–12).

A „Sub Tuum Praesidium” invokáció a következőképpen hangzik: Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
A Szentatya másik kérése, hogy októberben a rózsafüzér imádkozását XIII. Leó pápa imájával zárjuk: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Iskolánk október 4-én, csütörtökön reggel 7:30-kor tartja első közös Rózsafűzér imáját, melyet egész október hónapban az őszi iskolai szünet kezdetéig minden reggel 7:30-kor további közös imádságok követnek.

Jöjjünk el minél többen a gimnázium kápolnájába, „Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” ( Mt 18,15-20 )!!!

Nagy Csaba
intézményvezető