Felvételi követelmények

Igazgató: Németh József
    Fogadóórája: hétfő 11.00 -12.00

Pályaválasztási felelős: Czéh Szabolcs
    Fogadóórája: hétfő 14.00 -15.00

KÉPZÉSI TÍPUSOK ÉS INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK

1. Négyévfolyamos gimnázium (a 9. évfolyamon indul)

Tanulmányi terület kód - 0004

2. Hatévfolyamos gimnázium (a 7. évfolyamon indul)

Tanulmányi terület kód - 0006

Mindkét iskolatípusban általános gimnáziumi képzés folyik. Évenként egy-egy osztályt indítunk 35-35 tanulóval. A nyelvtanulás fontosságát érezve az angol és német nyelvet emelt óraszámban (heti 4-5 óra) oktatjuk. Lehetőségként biztosítjuk az informatika területén az ECDL vizsgára való felkészítést. A 11-12 évfolyamokon fakultatív órák keretében felkészítjük diákjainkat a kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. A könyvtár, a szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké válhassanak.
A távolabbi településekről érkező lányok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthonában.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A jelentkezés módja, mind a négyévfolyamos, mind a hatévfolyamos gimnáziumba az általános felvételi eljárás keretében történik. A jelentkezési lapok az általános iskolákban igényelhetők.

A jelentkezés határideje: 2017. február 15.

 • A négyévfolyamos gimnáziumba jelentkezők jelentkezési lapjukat általános iskolájukban adják le. A jelentkezőknek az Oktatási Hivatal által összeállított központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban.
 • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezők, az általános felvételi eljárásnak megfelelően, jelentkezési lapjukat iskolánkba juttassák el.

A FELVÉTELI DÖNTÉS

 • A négyévfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények, az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a szóbeli beszélgetés (általános műveltség, hittan) alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
  • magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
  • a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

 • A hatévfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél a felvételi döntés a tanulók közismereti tantárgyainak eredményéből számított pontszám alapján történik:
  • magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv tantárgyak 5. osztályos év végi, 6. osztályos félévi jegyek összegének kétszerese (max. 120 pont).

Az azonos összpontszámot elérő tanulók felvételi rangsorát a következő szempontok szerint állítjuk fel:

 • Azonos összpontszámot elérő tanulók közül a rangsorban az a tanuló kerül előrébb, akinek a központi írásbelin (matematika és magyar nyelv) elért eredménye jobb.
 • Amennyiben ezután még mindig vannak azonos pozíciójú tanulók, közülük az kerül előrébb, akinek a matematika írásbeli felvételi eredménye jobb.

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, amennyiben ilyen irányú kérelmüket és a szakértői vizsgálati eredményüket mellékelik a felvételi lapjukhoz. Az írásbeli felvételi dolgozat értékelése során figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről határozatot hozunk. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kap, akkor a központi írásbeli vizsga eredményei helyett helyi szóbeli vizsgával mérjük fel a tanuló tudását. Ha szakértői vélemény alapján a tanulót mentesítették valamelyik tantárgyból, akkor az adott rész nélkül határozzuk meg a százalékos eredményt.


NYITOTT KAPUK NAPJA

2016. november 15. (kedd   17 óra
2016. november 17.
(csütörtök)    17 óra

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
Telefon: 96/510-380
Fax: 96/510-381
URL: www.prohaszka.gyor.hu
E-mail: titkar@prohaszka.gyor.hu