Felvételi tájékoztató

Igazgató: Nagy Csaba

     Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján

Pályaválasztási felelős: Jakab Gábor
     Fogadóórája: előzetes egyeztetés alapján
 
Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.

Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négyévfolyamos gimnázium működik.

KÉPZÉSI TÍPUSOK ÉS INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK


Tanulmányi terület 
megnevezése
Képzési idő Felvehető létszám Osztályszám Tagozatkód
4 évfolyamos gimnázium -
angol - német idegen nyelvi tagozat


4 évfolyamos gimnázium -
általános gimnáziumi tagozat
4 év

4 év
18 fő

17 fő
1 0004

0005
6 évfolyamos gimnázium -
angol - német idegen nyelvi tagozat
6 év 35 fő 1 0006
KÉPZÉSEK JELLEMZŐI
 
1. Négyévfolyamos gimnázium (a 9. évfolyamon indul):

- Angol – német idegen nyelvi tagozat 
Leírás: 
Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az általános iskolában már tanult angol vagy német nyelvet magas szinten kívánják elsajátítani és az egyetemi képzés felé orientálódnak. A már tanult idegen nyelvet - a képzés során mindvégig - magas óraszámban tanulják, valamint a második idegennyelv magas szintű elsajátítására a képzés utolsó két évében is emelt óraszámban van lehetőség. Az idegennyelv emelt szintű oktatása mellett az érettségi fő tantárgyainak elmélyítésére is kiemelt figyelmet fordítunk és emelt óraszámban tanítjuk.

Tanulmányi terület kód: 0004
Felvehető létszám: 18 fő
A képzés jellemzői:
- választható idegen nyelvek: angol, német
- az első idegennyelv oktatása magas óraszámban a 9-12. évfolyamon
- a második idegennyelv oktatása magas óraszámban a 11-12. évfolyamon
- iskolánk a Euroexam nyelvvizsga központ referencia intézménye 
- az informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban és csoportbontásban a 9-10. évfolyamon
- az idegennyelv oktatása csoportbontásban történik (a csoportokat szinteknek megfelelően is bontjuk)
- az érettségi fő tantárgyaihoz (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem) is többlet órakeretet biztosítunk
- emelt szintű érettségire való felkészítés a 11-12. évfolyamon fakultációs keretek között
- heti két óra hittan oktatása, órarendbe beillesztve

A felvételi rangsor kialakításának elvei:
- A négyévfolyamos, angol-német idegennyelvi tagozatos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a szóbeli beszélgetés (általános műveltség, hittan) alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
- magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
- a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

- Általános gimnáziumi tagozat
Leírás:
Ezt a képzést elsősorban azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik az általános műveltség megszerzése után szeretnének a további tanulmányaikat illetően dönteni, ezért fontos számukra az idegen nyelv és az érettségi tantárgyak magas szintű elsajátítása, hogy az egyetemi tanulmányaikra igényesen felkészüljenek.

Tanulmányi terület kód: 0005
Felvehető létszám: 17 fő
A képzés jellemzői:
- választható idegen nyelvek: angol, német
- az első és második idegennyelv oktatásához többlet órakeretet biztosítunk a négy év során
- iskolánk a Euroexam nyelvvizsga központ referencia intézménye 
- az informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban és csoportbontásban a 9-10. évfolyamon
- az idegennyelv oktatása csoportbontásban történik (a csoportokat szinteknek megfelelően is bontjuk)
- az érettségi fő tantárgyaihoz (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem) is többlet órakeretet biztosítunk
- emelt szintű érettségire való felkészítés a 11-12. évfolyamon fakultációs keretek között
- heti két óra hittan oktatása, órarendbe beillesztve

A felvételi rangsor kialakításának elvei:
- A négyévfolyamos, általános gimnáziumi tagozatos képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye, valamint a szóbeli beszélgetés (általános műveltség, hittan) alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
- magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
- a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.
 
2. Hatévfolyamos gimnázium (a 7. évfolyamon indul):
 
- Angol - német idegen nyelvi képzés
Leírás: 
Ezt a képzést azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik könnyen tanulnak, jó a nyelvérzékük és motiváltak az új ismeretek befogadására. Olyan tanulóknak, akik képesek megfelelni az átlagnál magasabb elvárásoknak is és megvan bennük a motiváció, hogy a már tanult első idegen nyelvből a 10. évfolyam végéig, legalább egy B2 nyelvvizsga szintet elérjenek.

Tanulmányi terület kód: 0006
Felvehető létszám: 35 fő
A képzés jellemzői:
- választható idegen nyelvek: angol, német
- az első idegennyelv oktatása magas óraszámban a 7-12. évfolyamon
- a második idegennyelv oktatása magas óraszámban a 11-12. évfolyamon
- iskolánk a Euroexam nyelvvizsga központ referencia intézménye 
- az informatika tantárgy oktatása emelt óraszámban és csoportbontásban a 9-10. évfolyamon
- az idegennyelv oktatása csoportbontásban történik (a csoportokat szinteknek megfelelően is bontjuk)
- a matematika tantárgy oktatásához többlet órakeretet biztosítunk a 7-8. évfolyamon
- az érettségi fő tantárgyaihoz (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem) is többlet órakeretet biztosítunk a 9-12. évfolyamon
- emelt szintű érettségire való felkészítés a 11-12. évfolyamon fakultációs keretek között
- heti két óra hittan oktatása, órarendbe beillesztve

A felvételi rangsor kialakításának elvei:
- A hatévfolyamos, angol-német idegen nyelvi tagozatos képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi vizsga során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk:
- magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyak jegyeiből, figyelembe véve a 5. osztályos év végi valamint a 6. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont),
- a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont).

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

A JELENTKEZÉS MÓDJA

A jelentkezés módja, minden meghirdetett tagozatunk esetében az általános felvételi eljárás keretében történik. A jelentkezési lapok az általános iskolákban igényelhetők. A jelentkezés határideje 2020. február 19.
- A négyévfolyamos angol-német idegen nyelvi tagozatra és általános gimnáziumi képzésre jelentkezők jelentkezési lapjukat általános iskolájukban adják le. A jelentkezőknek az Oktatási Hivatal által összeállított központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban. 
A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés időpontja: 2019. december 6.
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10:00

- A hatévfolyamos angol-német idegen nyelvi tagozatra jelentkezők, az általános felvételi eljárásnak megfelelően, jelentkezési lapjukat iskolánkba juttassák el. A jelentkezőknek az Oktatási Hivatal által összeállított központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban.
A központi írásbeli vizsgára való jelentkezés időpontja: 2019. december 6.
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10:00
 
A központi írásbeli vizsga megírására az intézményünkben is van lehetőség.
Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét tartalmazó értékelő lapot.

RANGSOROLÁS
 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül a rangsor az alábbiak szerint alakul: 
- Azonos összpontszám esetén az a tanuló van előbb a rangsorban, aki a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett. 
- Azonos központi írásbeli vizsga pontszám esetén az a tanuló kerül előre a rangsorban, aki a matematika írásbeli részre több pontot kapott.
- Amennyiben valamely évfolyamon egy, a pontszámításhoz szükséges tantárgyból a tanuló osztályzatot nem kapott, a következő évfolyamon szerzett osztályzatot duplázzuk, vagy ha ez nem lehetséges, más tárgy eredményének beszámításával határozzuk meg a tanulmányi pontokat.
- Ha a tanuló felmentést kapott a központi írásbeli vizsga egy részlete alól, a megírt vizsgarészre (matematika vagy magyar) kapott pontszámát duplázzuk. 
 
A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli kérésére- méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.

ÁTLÉPÉS A GIMNÁZIUMBA

Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezik be általános iskolai tanulmányaikat (8. évfolyamon), automatikusan felvételt nyernek a négyévfolyamos általános gimnáziumi képzésünkre, amennyiben teljesítik a következő feltételeket: 
- a felvételi tantárgyakat figyelembe véve tanulmányi átlaguk 7. évfolyam év végén illetve 8. évfolyam félévkor legalább 4,2 
- tanulmányaik utolsó két évében nem volt fegyelmi ügyük.

Azok a tanulók, akik az 5. és a 6. évfolyamot az iskolánkban végezték, automatikusan felvételt nyernek a hatévfolyamos angol-német idegen nyelvi gimnáziumi képzésünkre, amennyiben teljesítik a következő feltételeket:
- a tanulmányi átlaguk jeles (legfeljebb 3 tantárgyból négyes osztályzat, de ebből csak egy lehet érettségi fő tárgy) vagy kitűnő volt 5. évfolyam év végén illetve 6. évfolyam félévkor.
- az 5. és 6. évfolyamos tanulmányaik alatt nem volt fegyelmi ügyük.

NYITOTT KAPUK NAPJA

2019. november 18. (hétfő) 17 óra
2019. november 20. (szerda) 17 óra
 
A könyvtár, a szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké válhassanak.

A távolabbi településekről érkező lányok számára kollégiumi elhelyezést tud férőhely függvényében biztosítani az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthona. A férőhelyekről a diákotthon vezetése tud további tájékoztatást nyújtani.

ELÉRHETŐSÉG

Cím: 9022 Győr, Újkapu u. 2-4.
Telefon: 96/510-380