Felvételi tájékoztató

Igazgató: Nagy Csaba

Kapcsolattartó: Szerediné Nagy Gellai Márta
                         email: szeredine.marta@prohaszka.gyor.hu

Az általános iskolánk része egy összefüggő oktatási rendszernek, melynek első eleme az óvoda, folytatása pedig a hat- és négy évfolyamos gimnázium. Intézményünkben tehát biztosított a folyamatosság az óvodától a gimnáziumi szintig. Az általános iskolában évente két párhuzamos osztályt indítunk.

Iskolánk a családdal őszinte, megértő kapcsolatot épít. Olyan értékeket közvetítünk, melyek a gyermekek egészséges lelki, szellemi gazdagodását szolgálják. Elfogadjuk diákjaink képességeit, és azon munkálkodunk, hogy Istentől kapott talentumaikat minél bőségesebben kamatoztassák. A tanítási órákon arra törekszünk, hogy azok szeretetteljes és nyugodt légkörben szolgálják a készségek és képességek kifejlesztését, az ismeretek gyarapodását. Első és második évfolyamokon heti egy órában adunk lehetőséget az angol és német nyelvvel való ismerkedésre. A harmadik évfolyamtól kezdve diákjaink az angol vagy a német nyelvet tanulják heti három órában. Számítástechnikát az 5-8. évfolyamokban oktatunk csoportbontásban. Egyéni választás alapján tanulóink igénybe  vehetik a szakköri foglalkozásokat, (sakk, matematika,  kosárlabda, lánytorna, futball). A könyvtár, a hangverseny  és színház is a szabadidő igényes eltöltésének szolgálatában áll. A napközis csoport-foglalkozás és a menzai étkezés szintén választható lehetőségek.

Intézményünk a Szent Orsolya Rend 282 éves hagyományát folytatva egyházmegyei irányítással működik. Nevelésünk során a keresztény gondolkodás és élet alapelveit érvényesítjük. Az iskola vezetésében és tanári karában egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák (heti két óra), a közös szentmisék, a lelki napok és egyéb közös programok, valamint az iskolalelkész tevékenysége.

Az év folyamán óvodánkban játékos körülmények között biztosítunk lehetőséget a leendő elsősöknek és szüleiknek az intézménnyel való ismerkedésre:

  • Sulihívogató: 2019. október 18. 16:30 - 17:30
  • Bemutató tanítás: 2019. november 20. 08:00 - 10:00
  • Sulihívogató játszóház: 2020. január 31. 16:30 - 17:30
  • Gergely-járás: 2020. május 22. 16:30 órától
    (gyülekezés az óvoda épületében)

Helyszín: Prohászka Általános Iskola - Győr, Apáca u. 43.