Felvidéki séta 2018 ősz

Október 12-14 között 24. alkalommal szervezte meg a Rákóczi Szövetség a felvidéki sétát. Iskolánkból Bogár Sára, Horváth Anna, Hoboth Anna, Hun Júlia és Barta Kristóf 10.H osztályos tanulók vettek részt a kiránduláson.

Első nap Kassával ismerkedtünk. Megkoszorúztuk Bocskai István emléktábláját, majd megismertük Kassa belvárosát. Megtekintettük a Szent Erzsébet dómot. Itt megkoszorúztuk a Rákóczi kriptában nyugvó fejedelemnek és társainak sírját, majd megtekintettük a Rodostói házat. A dómban emlékeztünk meg Kassa szülöttjéről, Salkaházi Sára nővérről, a boldoggá avatott vértanúról.

Második nap Lőcsére utaztunk, ahol megtekintettük a Szent Jakab templomot híres szárnyasoltáraival és a városházát. Itt ismertük meg a Jókai Mór által is megírt lőcsei fehér asszonynak, Korponayné Géczy Juliannának történetét, kit, mint megtudtuk végül éppen Győrben végeztek ki. Következő állomásunk Szepesvár volt. Ez a vár sok más mellett arról is nevezetes, hogy itt született Szapolyai János magyar király. Az oda vezető úton átkeltünk a branyiszkói hágón, hol 1849. február 5-én a magyar honvédsereg legyőzte a Habsburg sereget. Meg is koszorúztuk az elesett honvédok sírját. A nap utolsó állomása Szepeskáptalan volt. Ez az egy utcás Kanonokváros a Szapolyaiak nyughelye. Páratlan szépségű gótikus szakrális épületében a gyönyörű szárnyasoltárokon túl egy 1318-ból származó freskó található, amelyen Szűz Mária áldásával Károly Róbertet Magyarország törvényes királyává koronázzák.

Kirándulásunk utolsó napján, vasárnap magyar nyelvű szentmisén voltunk a kassai premontrei templomban, majd Márai Sándor kassai emlékhelyeit kerestük fel. Utolsó állomásunk Vizsoly volt, hol megnéztük a Károli Gáspár által fordított első magyar nyelvű teljes Biblia egy példányát és a szép középkori freskókkal díszített templomot.

Felvidéki sétánk végén kárpátaljai, felvidéki és anyaországi közel 80 társunkkal együtt elmondhattuk, hogy tettünk egy lépést afelé, hogy ránk is vonatkozhasson sétánk jelmondata, amely szerint: „Ne csak szeresd, ismerd is szülőföldedet.”

Jakab Gábor
kísérőtanár
Kategória: