Fényes nap a Fényes héten

2013.április 5-én, a húsvétot követő Fényes hét  péntekén megrendezett iskolamisénk keretében osztálytársam, Mók Donát, aki neve jelentése szerint "A Megajándékozott" részesült a beavató szentségekben, a keresztségben és bérmálásban, és az Oltáriszentséget magához véve elsőáldozó lett.

Megható és felemelő érzés volt valamennyiünk számára, hogy a mai világban -ahogy ezt József atya is hangsúlyozta- egy 18. életévét betöltött ember a maga akaratából dönt úgy, hogy Isten Egyházának tagja kíván lenni.
Az ünnepen  Donát és családja, valamint osztályunk közössége, a 11.H osztály foglalt helyet a kápolnában. Donátot Németh József igazgató Atya részesítette a szentségekben; a keresztelés és a bérmálás az Evangélium után következett. Az Igazgató úrtól lelkesítő szavakat hallottunk, amelyek nem csak Donáthoz, de valamennyiünkhöz szóltak. A liturgia zenei részéről Csorba János tanár úr vezetésével iskolánk énekkara gondoskodott, hozzá zongorakíséretet Giczi Balázstól hallottunk.

A szentmise után Donátot és Családját  szeretettel vártunk osztálytermünkbe, ahol kaláccsal, süteményekkel és teával kínáltuk a vendégeket.
Úgy érzem, hogy ez a nap valamennyiünk életében örökre emlékezetes marad, s kérjük a Mindenhatót, hogy Donát élete példájával tegyen tanúságot keresztény hitéről, Egyházunkhoz való tartozásáról.

Ladocsi Lilla 11.H