GIMNÁZIUMI TANULÓK BEIRATKOZÁSA

Tisztelt Szülők! Kedves Diákunk!

 

A beiratkozással kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a gimnáziumi tanulók beiratkozása 2021.június 22-én, kedden délelőtt 8.00-12.00 óra között és délután 13.00-15.00 óra között lesz.

Helye: 9022 Győr, Apáca utca 43. (általános iskola épülete)

A beiratkozáshoz az itt felsoroltakat hozzák magukkal:

 1. A tanuló általános iskolai bizonyítványát, a születési anyakönyvi kivonatról, személyi igazolványáról, lakcímkártyájáról, TAJ kártyájáról készített fénymásolatot.
 2. A diákigazolvány igényléshez az Okmányirodában kapott „NEK” adatlapot.
 3. A mellékelt dokumentumokat, amelyek az iskola weboldalán is elérhetőek (www.prohaszka.gyor.hu – Dokumentumtár), kinyomtatva, kitöltve:
 • Tanulói adatlap
 • Adatvédelmi nyilatkozat médiamegjelenéshez
 • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
 • Egészségügyi adatlap
 • Nyilatkozat kedvezményes étkezéshez (50%-os vagy 100%-os kedvezmény érvényesítéséhez)
 1. Az iskola pedagógiai programjában előírt ünnepi nyakkendő megvásárlására 2000,- Ft-ot.
 2. A Diáknapló a közösségi szolgálat nyilvántartására kiskönyv megvásárlására 500 Ft-ot.

 

A diákigazolvány igénylésének módja:

 • Még a beiratkozást megelőzően a szülő gyermekével együtt felkeresi az Okmányirodát a diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése végett. Az okmányirodában bemutatandó iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája, vagy személyi igazolvány, útlevél és lakcímkártya.
 • Az Okmányirodában kapott NEK adatlappal történik a diákigazolvány igénylése az iskolában a beiratkozáskor.
 • Ezt követően az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza az elkészült diákigazolványt.

Az iskolaév utolsó időszakában is szorgalmas és eredményes munkát, életükre Isten áldását kívánom.

 

Győr, 2021. május 14.                                  

 

Nagy Csaba
intézményvezető