Gimnáziumi ünnepség 1848/49 tiszteletére

Március 14-én tanulóink és kórusunk közreműködésével emlékeztünk gimnáziumunkban  az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az ünnepi beszédet Simon Róbert Balázs, Győr város alpolgármestere tartotta.

 

Püspök Úr, Igazgató Úr! Kedves Pedagógusok és Diákok! Tisztelt ünneplők!
Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy együtt vagyunk, és együtt ünnepelünk.
Tudjuk, hogy 1848. március 15-én esett az eső, de ez a szép ünnep mégis minden magyar szívében napfényes, vidám, lelkesítő napként él.
Mert március 15-ét mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül lehet ünnepelni. Ezen a napon az érzelmek, a hazaszeretet, a hazafiság megvallása szép és helyénvaló. Ez a nap, a forradalom tiszta, ifjú lendülete, ez a tavaszi szabadság ünnepe, amely nemzedékek nevelője volt, és az is marad.
Ez az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl, büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal.
Az irántuk érzett tisztelet kifejezéseképpen minden évben kokárdát tűzünk a szívünkhöz, újra elszavaljuk a Nemzeti dalt, büszkén emlékezünk Táncsics Mihály kiszabadítására, és a Pilvax kávéházban történtekre.
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál kitüntetett szerepét méltatjuk, emlékeinkbe véssük, és hangosan szavaljuk a Tizenkét pontot.
166 évvel ezelőtt egy maroknyi fiatal elindított egy lavinát, amely megváltoztatta a nép életét.
Legyünk tehát büszkék azokra a magyarokra, akik kinyilvánították akaratukat 1848-ban, és egy emberként álltak a szabadság elnyeréséért az elnyomással szemben.

Kedves Diákok, Hölgyeim és Uraim!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc - túlzás nélkül mondhatjuk - az európai történelem egyik legfényesebb, legkiválóbb pillanata. Nemzeti ünnepeink sorában első helyen említjük, hiszen számos, ma is példaértékű üzenetet hagyott ránk.
A hősök tisztelete és a szabadságharc emlékének tovább adása azért fontos, hogy a felnövekvő nemzedék is megértse a forradalom eszméit.
Már 166 év választ el bennünket 1848 hőseitől, de a szabadságvágy melletti határozott kiállásunk semmit sem változott. Ebben rejlik 48’ legfontosabb üzenete: a szabadság, amely mindennek az alapja.

Tisztelt Ünneplők!
Egy nemzeti ünnepet nem lehet csak államilag elrendelni. Be lehet tiltani, feketére lehet cserélni a piros betűt a naptárban. Lehet akadályokat gördíteni az ünneplés útjába. Mindezt lehet - de a nemzeti ünnepet a szívekből semmilyen külső hatalom nem tudja kitörölni.
Éppen ezért csakis mi őrizhetjük meg az ünnep fényét és csakis mi adhatjuk tovább az ünnep melegét gyermekeinknek. Március 15-e éppúgy ránk van bízva, mint a magyarságunk.
Amíg tehát szívből ünnepeljük március 15-ét, addig meglesz a magunk 1848-as emléke, és ápolni fogjuk azt.
1848/49 forradalmának és szabadságharcának hazaszeretete emlékeztessen bennünket a nagy tettek mellett arra is, hogy a történelem menetét a hétköznapi emberi cselekedetei viszik előrébb.
Adja Isten, hogy így legyen! Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kategória: