Intézményvezetői tájékoztató a digitális oktatásról

Kedves Gimnazisták!

Először is szeretném megköszönni nektek, hogy az új ideiglenes épületben, a körülményekhez képest, viszonylag fegyelmezetten viselkedtetek az elmúlt 2 hónapban. Ez a tanévkezdés mindenki számára rendkívüli és szokatlan volt, de mindenki gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez és betartotta a szabályokat. Azok az osztályok, amelyek egy-egy időszakra karanténba vonultak, fegyelmezetten viselkedtek és elég hamar visszatérhettek a normál tanrendbe.

Kollégáimmal mindannyian egyetértünk abban, hogy a leghatékonyabban nevelni és tanítani csak veletek együtt, az iskola falain belül lehet.

De vannak olyan helyzetek, amikor az élet felülír minden szabályt, hiszen egészségünk védelme mindennél fontosabb. Ez a pillanat most bekövetkezett. A járványügyi adatok szükségessé tették, hogy szerdától 30 napra (egyenlőre) a gimnázium 9-12. évfolyamán digitális oktatásra álljunk át.

Azt mindannyian tudjátok már, hogy a digitális oktatás nem jelent tanítási szünetet. Szeretném, ha mindenki tisztában lenne azzal is, hogy ez a digitális oktatás most alapjaiban más lesz, mint tavaly márciusban volt. Tavasszal még tanár és diák is egy új helyzettel került szembe, mára már tapasztalatokat szereztünk, és fel tudtunk készülni a munkarend bevezetésére.

Szeretném ismertetni a digitális munkarend szabályait iskolánkban:

1. Mindenkinek rendelkeznie kell a megfelelő digitális eszközzel. Akinek erre szüksége van, jelezze osztályfőnökénél és megpróbálunk beszerezni számára.

2. A digitális oktatás hivatalos felülete a Google Classroom, ez a tananyag átadásának és számonkérésének elsődleges fóruma. Minden tanuló rendelkezik iskolai e-mail címmel, a pedagógusok létrehozták a tanulói csoportokat, osztályokat már a tanév kezdetén.

3. A tanítás és a tananyag kiosztása órarend szerint, napi bontásban történik, de lehetnek kivételek az online órák miatt, a változásokról időben tájékoztatást adunk. A hittan és a készségtárgyak (ének, rajz, életvitel és testnevelés) esetében legalább kéthetente történik a tananyag kiküldése és a tanulók részéről a visszacsatolás.

4. A tanítási idő alatt minden tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az online, digitális oktatásban.

5. A pedagógusok visszacsatolást fognak kérni a kiadott feladatok megoldásáról, visszajelzést/ megoldókulcsot fognak küldeni a helyes megoldásokról.

6. A Google Classroom felület Meet funkcióján keresztül a pedagógusok online órákat is tartanak majd, ezeken mindenkinek kötelezően részt kell vennie. A távolmaradás csak betegséggel igazolható! A szülőnek kötelessége a betegséget telefonon vagy emailben jelezni az osztályfőnöknek.

7. A pedagógusok által kiadott határidők be nem tartása vagy távolmaradás az online órákról súlyos következményeket von maga után (igazolatlan hiányzás, érdemjeggyel való  szankcionálás, fegyelmi fokozatok). Erről az osztályfőnökök, szaktanárok adnak bővebb tájékoztatást.

8. Akinek a Classroom vagy a Meet programok használatával kapcsolatban bármilyen kérdése van, E-Krétán vagy e-mailen keresztül keresse az informatika tanárokat, osztályfőnököket.

9. A tanórákra való felkészülés a diákok kötelessége. A digitális tanrendben a tanórára való felkészülés része az informatikai eszközök feltöltése, felkészítése a tanórára. Nem tudunk elfogadni erre vonatkozó kifogásokat.

10. A tanulók kötelesek naponta legalább egyszer megnézni az iskolai email címüket, az új bejövő leveleiket.

Kérem a fenti intézkedések betartását!

Kérek mindenkit, hogy folyamatosan figyelje az iskolánk honlapját (prohaszka.gyor.hu) vagy a Facebook oldalunkat.

Legyen mindenki nagyon fegyelmezett és tartsa be a járványügyi intézkedéseket. Bízom benne, hogy most mindenki felelősségteljesen gondolkodik és nem a csoportosulásokat vagy barátokkal való találkozást helyezi előtérbe. Most nem a téli szünet kezdődik, senki ne essen tévedésbe.

Vigyázzatok nagyon magatokra. Nagyon bízom bennetek és hiszem, hogy mindenki maximálisan tud a tanulásra koncentrálni.

 

Kedves Szülők!

Köszönöm Önöknek az eddigi támogatást és segítséget! Önök nélkül a mögöttünk lévő időszak nem sikerült volna. Arra kérem Önöket, segítsék, hogy gyermekeik részt tudjanak venni a digitális oktatásban, az online órákon. Koordinálják gyermekeiket és erősítsék bennük a felelősségteljes tudatot, ne támogassák részvételüket a csoportosulásokban való részvételben vagy a barátokkal való találkozásokban. Most van igazán lehetőség arra, hogy gyermekeik nagy hangsúlyt fektessenek a tanulásra. Bármilyen probléma esetén, forduljanak hozzánk bizalommal!

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

 

Győr, 2020. november 12.

 

Nagy Csaba
intézményvezető

 

Kategória: