Ismertető

Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza.

Mindkét iskolatípusban általános gimnáziumi képzés folyik. Évenként egy-egy osztályt indítunk 35-35 tanulóval. A nyelvtanulás fontosságát érezve az angol és német nyelvet emelt óraszámban (heti 4-5 óra) oktatjuk s a jelentkezők létszámától függően latin nyelv tanulására is mód van. Lehetőségként biztosítjuk a számítástechnika területén az ECDL vizsgára való felkészítést. A 11-12 évfolyamokon fakultatív órák keretében felkészítjük diákjainkat a két-szintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. A könyvtár, a szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké válhassanak.

A távolabbi településekről érkező leányok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthonában.

Összefoglalva:

 • Hat- és négyévfolyamos általános gimnáziumi képzés.
 • Angol és német nyelv oktatás emelt óraszámban.
 • Informatikából ECDL vizsgára felkészítés.
 • 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból.
 • Modern, újonnan épült iskolai könyvtár, internetes hozzáféréssel segítséget nyújt diákjainknak a tanórákra, versenyekre való felkészüléshez.
 • Délutáni sportfoglalkozások.
 • Rendszeres kirándulások, színház- és hangverseny látogatások.
 • Meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertetjük diákjainkkal a kultúra, a művészet, a közélet jeles értékeit.
 • Vallási, erkölcsi és közösségi nevelés lelkigyakorlatokon.
 • Rendszeres nyári kerékpártúrák hazai és külföldi tájakon.
 • Tanulmányi kirándulások angliai és németországi testvériskoláinkba.
 • Évente megjelenő iskolai évkönyv.
 • Hagyománya van iskolánkban a diákújságírásnak. A „MUSTÁRMAG" diákújság több alkalommal kapott különféle versenyeken első helyezést.