Járványügyi intézkedési terv a 2020/2021-es tanévben alkalmazandó szabályokról

Jelen szabályozás érinti a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium és Általános iskola tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját. 
Az intézkedési terv összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel.
Az óvodában egy külön intézkedési terv kerül kidolgozásra, ami szintén támaszkodik az EMMI ajánlásaira.
1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre:
 • alapos fertőtlenítés és takarítás minden épületben
 • a fertőtlenítő szerek, valamint tisztító szerek beszerzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlásai alapján történt
 • a tanévnyitó Veni Sancte szentmise az előzetesen meghirdetetthez képest csökkentett létszámban kerül megrendezésre az első évfolyam, a 7. H osztály és a 9. évfolyam részvételével. Szülői kíséretet csak az első osztályosoknak tudunk engedélyezni. A többi évfolyam a járványügyi helyzet miatt nem vesz részt az évnyitón és a szeptember 1-re meghirdetett évnyitó szentmisék pedig elmaradnak.
 • az első tanítási napon (szeptember 1-én) csak az első négy órát tartjuk meg, amelyek osztályfőnöki órák lesznek. Itt kapnak részletes tájékoztatást a diákok a szabályokról, a járványügyi aktuális házirendről
 • az első napokban minden tanulóra vonatkozóan kérünk egy szülői nyilatkozatot a COVID járvánnyal kapcsolatosan egy formanyomtatványon, amit minden gyermek, szülő megkap az osztályfőnöktől, óvodapedagógustól
2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások:
 • az intézményeinkbe csak egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó léphet be. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, úgy gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról az NKK ajánlásit figyelembe véve. A szülő köteles az óvodát, iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • az intézményeinkbe lépő gyermeket és dolgozót homloklázmérőzünk, szükség esetén elkülönítjük és értesítjük az iskolaorvost és a szülőt
 • különös figyelmet fordítunk az intézményi csoportosulások megelőzésére az épület folyosóin, mosdóknál és az ebédlőben. Lehetőségeinkhez mérten ügyelünk a védőtávolság betartására és betartatására. Ennek módjáról az első tanítási nap kapnak tájékoztatást a diákok, valamint elektronikus úton a szülők is
 • a tanórákon és az osztálytermeken kívül az épületben mindenkinek kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata
 • az osztályok az óraközi szünetekben az osztályteremben tartózkodnak és nem keveredhetnek más osztályokkal az épületen belül. Külön rend szerint történik az óraközi szüneteke eltöltése a szabad levegőn, amennyiben lehetséges.
 • testnevelés órákon amennyiben lehetőség van rá kerülni kell a testi kontaktust igénylő feladatokat vagy legalább párokban, vagy kiscsoportokban dolgozzunk
 • a mosdókban, mosdók előtt valamint az öltözőkben kerülni kell a csoportosulásokat. Ezekre külön felhívjuk minden érintett figyelmét
 • a nevelőtestület úgy döntött, hogy az előttünk álló tanévben minden olyan programot, amit nagy létszámú csoportosulással járna töröljük vagy osztályszinten kerül megrendezésre (pl. farsangi mulatságok), illetve amit lehet online formában valósítunk meg (pl. nemzeti ünnepek megemlékező műsorai, előadásai, Prohászka-nap). Kivételt képeznek nagyobb egyházi ünnepeink (amíg erre vonatkozóan nem történik külön kormányzati szabályozás), amelyeket több csoportban rendezünk meg a biztonság miatt
 • az osztálykirándulások, erdei iskolák csak belföldön valósíthatók meg a megfelelő óvintézkedések mellet, lehetőleg szabadban megrendezett programokkal
 • a külföldi kirándulásokat elhalasztjuk és ha szükséges lemondjuk
 • csak és kizárólag azoknak az osztályoknak rendezünk szülői értekezletet a szülők személyes megjelenésével, amelyek új osztályok, vagy esetleg új osztályfőnököt kaptak. Ennek rendjéről külön tájékoztatót kapnak az érintettek. A többi osztálynak illetve a kapcsolattartás a következőkben elektronikus úton történik
 • a személyes ügyintézés a titkárságon kizárólag elektronikus úton történik. Rendkívüli helyzetben a személyes ügyintézésre csak az intézmény vezetője adhat engedélyt
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:
 • az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el
 • az intézménybe érkezéskor, étkezéskor mindenki alaposan mosson kezet, ehhez biztosítunk fertőtlenítő folyadékot, folyékony szappant a mosdóknál, valamint papírtörlőt
 • a személyi higiéne alapvető szabályairól a gyerekek kapnak az adott korosztálynak megfelelő tájékoztatást
 • a mosdók folyamatos fertőtlenítéséről gondoskodunk, valamint az osztálytermekben is fertőtlenítést végzünk
 • fokozott figyelmet fordítunk a termek szellőztetésére
4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok:
 • fokozottan figyelünk az étkező fertőtlenítéséről, tisztán tartásáról
 • étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk az alapos kézmosásra
 • lehetőségeinkhez mérten megszervezzük az étkezések alatti óvintézkedéseket (sorakozás, osztályok keveredése, sorban állás, védőtávolság)
 • az étkezés során használt eszközök fertőtlenítésére, tisztán tartására fokozott figyelmet fordítunk
5. Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok:
 • a szülő köteles jelenteni, ha gyermeke külföldről érkezett haza és a kötelező két hetes karantén idejére online vesz részt az oktatásban
6. Iskola egészségügyi ellátás szabályai:
 • amig más korlátozás nem lép életbe, addig az iskolai szűrővizsgálatokat megrendezzük, a kötelező oltásokat megkapják a diákok, természetesen a megfelelő óvintézkedéseket betartva
7. Tanulói hiányzások kezelése:
 • annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált (gyenge immunrendszer) állapota miatt erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban személyes kapcsolattartás nélkül részt vehet az iskolai oktatásban (online)
8. Teendő beteg személy esetén:
 • amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül, valamint értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az intézmény pedig értesíti a szülőt.
9. Kommunikáció:
 • nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, elkerülve ezzel a felesleges pánikkeltést
10. Egyéb rendelkezések:
 • intézményünkben továbbra is fenntartjuk és használjuk a már kialakított online rendszert
 • az első napokban minden tanuló megkapja a saját intézményi e-mail címét, amivel az online oktatási rendszerünkben részt vehet. Ezzel szeretnénk sok problémát kiküszöbölni, amit az online oktatás során tapasztaltunk. Tehát minden iskolánkba belépő tanuló kap egy iskolai e-mail címet a hozzá tartozó leírással
 • a hiányzó tanulók számára az E-KRETA rendszerben vagy a Classroom felületén keresztül kollégáim rövidített formában beírják a tananyagot és a házi feladatot az adott tanítási nap végéig, így minden gyermek és szülő tájékozódhat róla (pl. ha beteg vagy karanténban van)
 • megkérek minden személyt aki az oktatásban, nevelésben részt vesz (gyermek, pedagógus, szülő), hogy az használt elektronikus csatornákat rendszeresen figyelje, hiszen a kommunikáció ezeken a csatornákon valósul meg

A jelenlegi szabályozás mindaddig érvényben marad, amíg a Magyarország Kormánya újjabb szigorításokat nem eszközöl.

Nagy Csaba
intézményvezető