Járványügyi protokoll

Jelen szabályozás érinti az iskolánk tanulóit, szülőket, pedagógusait és minden dolgozóját. Az intézkedési terv összhangban van az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban EMMI) által kiadott járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrenddel. Az óvodában egy külön intézkedési terv kerül kidolgozásra, ami szintén támaszkodik az EMMI ajánlásaira.
 
1. Felkészülés a nevelési évre, tanévkezdésre:
 • alapos fertőtlenítés és takarítás minden épületben megtörtént
 • a fertőtlenítő szerek, valamint tisztító szerek beszerzése a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NKK) ajánlásai alapján megtörtént
 • a tanévnyitó Veni Sancte szentmisén az első évfolyam, a 7. H osztály és a 9. évfolyam vesz részt. Szülői kíséretet csak az első osztályosoknak engedélyezünk. A többi évfolyam a járványügyi helyzet miatt nem vesz részt az évnyitón, és a szeptember 1-re meghirdetett évnyitó szentmisék elmaradnak
 • az első tanítási napon (szeptember 1-én) csak az első négy órát tartjuk meg, amelyek osztályfőnöki órák lesznek, melyen részletes tájékoztatást kapnak  a diákok a szabályokról, a járványügy miatt kialakított aktuális házirendről
 • az osztályfőnökök emailben kiküldték a COVID-19 kérdőívet, amit minden tanulónak kitöltve vissza kell hozni.    
2. Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások:
 • az intézménybe csak egészséges, tünetmentes gyermek és dolgozó léphet be. Kérjük a szülőket, ha gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról az NKK ajánlásait figyelembe véve. A szülő köteles az óvodát, iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van
 • az intézménybe érkező gyermek és dolgozó testhőmérsékletét infravörös érintés nélküli hőmérővel ellenőrizzük, szükség esetén elkülönítjük, értesítjük az iskolaorvost és a hozzátartozót
 • figyelmet fordítunk az intézményi csoportosulások megelőzésére az épület folyosóin, a mosdóknál és az ebédlőben. Lehetőségeinkhez mérten ügyelünk a védőtávolság betartására és betartatására. Ennek módjáról az első tanítási napon kapnak tájékoztatást a diákok, valamint elektronikus úton a szülők is
 • mindenkinek kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk használata az épületbe belépéskor és a folyosón és a közösségi tereken
 • az osztályok az óraközi szünetekben az osztályteremben tartózkodnak, és nem keveredhetnek más osztályokkal az épületen belül. Külön rend szerint történik az óraközi szünetek eltöltése a szabad levegőn
 • testnevelés órákon, amennyiben lehetőség van rá, kerülni kell a testi kontaktust igénylő feladatokat, párokban,  kis csoportokban dolgoznak
 • a mosdókban, a mosdók előtt valamint az öltözőkben kerülni kell a csoportosulásokat
 • a nevelőtestület döntése alapján az előttünk álló tanévben minden nagy létszámú csoportosulással járó (pl. farsangi mulatságok)  programot törlünk, osztályszinten  rendezünk meg, vagy online formában valósítunk meg (pl. nemzeti ünnepek megemlékező műsorai, előadásai, Prohászka-nap). Kivételt képeznek nagyobb egyházi ünnepeink (amíg erre vonatkozóan nem történik külön kormányzati szabályozás), amelyeket több csoportban rendezünk meg 
 • az osztálykirándulások, erdei iskolák csak belföldön valósíthatóak meg a megfelelő óvintézkedések mellett, lehetőleg szabadban megrendezett programokkal
 • a külföldi kirándulásokat elhalasztjuk, ha szükséges lemondjuk
 • csak és kizárólag azoknak az osztályoknak rendezünk szülői értekezletet a szülők személyes megjelenésével, amelyek új osztályok, vagy új osztályfőnököt kaptak. Ennek rendjéről külön tájékoztatót kapnak az érintettek. A többi osztályban a kapcsolattartás a következőkben elektronikus úton történik
 • a személyes ügyintézés a titkárságon kizárólag elektronikus úton történik. Rendkívüli helyzetben a személyes ügyintézésre az intézmény vezetője adhat engedélyt
3. Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása:
 • az intézmények bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el
 • az intézménybe érkezéskor, étkezéskor mindenki alaposan mosson kezet, ehhez biztosítunk fertőtlenítő folyadékot, folyékony szappant a mosdóknál, valamint papírtörlőt
 • a személyi higiénia  alapvető szabályairól a gyerekek  az adott korosztálynak megfelelően tájékoztatást kapnak
 • a mosdók folyamatos fertőtlenítéséről gondoskodunk, valamint az osztálytermekben is fertőtlenítést végzünk
 • fokozott figyelmet fordítunk a tantermek szellőztetésére
4. Étkeztetésre vonatkozó szabályok:
 • fokozottan figyelünk az étkező fertőtlenítésére, tisztán tartására
 • étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk az alapos kézmosásra
 • lehetőségeinkhez mérten megszervezzük az étkezések alatti óvintézkedéseket 
 • az étkezés során használt eszközök fertőtlenítésére, tisztán tartására fokozott figyelmet fordítunk
5. Külföldről érkező tanulókra vonatkozó szabályok:
 • a szülő köteles jelenteni, ha gyermeke külföldről érkezett haza, 
 • a kötelező kéthetes karantén idejére a diák online vesz részt az oktatásban
6. Iskola egészségügyi ellátás szabályai:
 • amíg más korlátozás nem lép életbe, addig az iskolai szűrővizsgálatokat megrendezzük, a kötelező oltásokat megkapják a diákok, természetesen a megfelelő óvintézkedéseket betartva
7. Tanulói hiányzások kezelése:
 • igazolt hiányzásnak tekintjük annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj-és vesebetegségek) vagy immunszupprimált állapota miatt. Erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja. 
 • Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ebben az időszakban személyes kapcsolattartás nélkül, online vesz részt az iskolai oktatásban
8. Teendő beteg személy esetén:
 • amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül, valamint értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 
9. Kommunikáció:
 • nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy csak hiteles forrásokból tájékozódjanak, elkerülve ezzel a felesleges pánikkeltést
10. Egyéb rendelkezések:
 • intézményünkben továbbra is fenntartjuk és használjuk a már kialakított online rendszert
 • az első napokban minden tanuló megkapja a saját intézményi e-mail címét a hozzá tartozó leírással, amivel az online oktatási rendszerünkben részt vehet. Ezzel szeretnénk azokat a problémákat kiküszöbölni, amit az online oktatás során tapasztaltunk. 
 • az E-KRÉTA rendszerben kollégáim a tanórák kezelésénél rövidített formában beírják a tananyagot és a házi feladatot,
 • megkérek minden személyt, aki az oktatásban, nevelésben részt vesz (gyermek, pedagógus, szülő), hogy a használt elektronikus csatornákat rendszeresen figyelje, hiszen a kommunikáció ezeken a csatornákon valósul meg

A jelenlegi szabályozás mindaddig érvényben marad, amíg  Magyarország Kormánya újabb szigorításokat nem eszközöl.

Nagy Csaba
intézményvezető