Kedves Szülők, Munkatársaim és Diákjaink!

Azt szokták mondani, hogy a karácsony a család ünnepe …

A család, a szent család felhőtlen idillje is csak a giccsfestők
vásznain létezett. Mindenkit zavarba hoz a kamaszkorban
levő ifjú Jézus magatartása.
Zavarba… mert nem értjük, hogy tett szert ekkora
         önállóságra…
és zavarba hoz akkor is, amikor Jézus számára természetes az Atya iránti engedelmesség.

Mi többnyire csak sablonos magatartásformákban gondolkodunk.
Nehezen látjuk át, hogy az ellentétes tulajdonságok
színes harmóniát is alkothatnak.

Pedig a családi élet titka is itt bújik meg.

Először…

Mozgásteret… távolságot… szabadságot hagyni egymásnak …
az érett, vetésre szánt búzamagot sem hagyhatjuk zsákban,
mert összezárva megrohadnak …
szétszórva pedig sok termést hoznak.

Másodszor …

Elfogadni egymást … elfogadni az összetartó erőt, mert
különben a lét parttalanná válik.
Micsoda erőt szabadít fel az engedelmesség!
Amíg a dolgaim egy részét odabízom a másikra …

  • a családnál a családtagra …
  • a pap esetében a püspökre …
  • a munkahelyen az elöljáróra …

addig én nyugodtan felkészülhetek feladatomra, vagy
tehetem a dolgom a élet színes palettájának más területén …

micsoda lehetősége ez az energia és idő helyes beosztásának,
aminek úgyis szűkében vagyunk!

SZABADSÁG ÉS ENGEDELMESSÉG
A BIZALOM LÉGKÖRÉBEN;
A BIZALOM LÉGKÖRÉT
AZ ISTEN JELENLÉTE BIZTOSÍTJA.

Ez minden család és egyházi közösség titka. A titok ránk eső része a bátorságban rejlik,
amit csak az erősek ismernek, akik merik vállalni a szabadság és engedelmesség kockázatát…

Azért imádkozom, hogy ragyogja be mindannyiunk családi ünnepét a királyok méltósága,
az angyalok tisztasága és a pásztorok egyszerűsége. Így kívánok áldott karácsonyt
és újesztendőt minden Testvéremnek.

Németh József
igazgató