Könyvtári órák

A tanév tartalma alatt kollégáim közreműködésével osztályonként több szakórát tartunk a könyvtár olvasótermében.
Az iskolában tanuló diákok mindegyike részt vesz könyvtári órákon, nagycsoporttól 12. osztályos korig.

Az óvodás csoportok foglalkozásain kifestőket és bábokat is alkalmazunk, s már ilyen fiatal korban igyekszünk megalapozni a könyv és az olvasás szeretetét.

Az alsós tanulók elsősorban a könyvtárhasználati szabályokkal és a kölcsönzés, valamint a vissza- hozatal rendjével ismerkedhetnek meg játékos formában, míg felső tagozaton a szaktanárokkal együttműködve sor kerül a szótárak, a lexikonok, enciklopédiák használatának gyakorlati oktatására. Az órákat a kollégákkal egyetértésben készítem elő, s a diákok gyakran csapatmunkát is igénylő feladatok keretében szereznek ismereteket a könyvtár rendjével, vagy egy-egy tantárgy szakirodalmi hátterével kapcsolatban.

Kollégáimmal fontosnak tartjuk, hogy gimnazistáink alapvető ismereteket és tudást szerezzenek a felhasznált szakirodalom helyes kezeléséről, a bibliográfiai leírások fontosságáról, hiszen ez gyakorlat a későbbi, felsőoktatásban eltöltött évek alatt tanulmányaik szerves részévé válik. Célunk többek között az is, hogy minél korábban rájöjjenek, az internet széles körű elterjedésével a könyv nem válik értéktelenné, sőt, az ellenőrzött, hiteles és biztos tudást hivatott közvetíteni. Ennek szellemében az informatikából érettségiző diákok a szokásos könyvtári órák mellett külön könyvtári foglalkozáson is részt vesznek.