Körlevél

Kedves Szülők és Diákjaink! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől.
A nyári szünidőben június 30-tól július 28-ig az iskola és az óvoda is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 6-án, 13-án és 19-én, 8 - 12 óra között lesz lehetőség. A 2014/2015. tanév tankönyvellátásával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük:

  • A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át.
  • Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból kölcsönözik a könyveket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg.
  • A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet átvenni 8 órától 12 óráig illetve 13 órától 16 óráig az alábbi rend szerint:

Augusztus 27. (szerda)        a 3-8. osztály
Augusztus 28. (csütörtök)    a gimnáziumi osztályok.

A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpontok szigorú betartását!

Ebédbefizetés 2014. szeptember hónapra:
Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében:

Augusztus 27. (szerda)    8-12 és 13-16 óráig.

Az óvodásoknak az általános iskola (Apáca utca 43. sz.) épületében:

Augusztus 28. (csütörtök)    8-12 és 13-16 óráig.

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 151. §-a (5) bekezdés alapján az óvodai ellátásban részesülő gyermek, és a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1-8. osztályos tanuló, 100 %-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a 2014/2015-ös tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkormányzati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hozza. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre.

A 2014-2015. tanév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
A tanévnyitó Veni Sancte augusztus 31-én, vasárnap 16 órakor lesz a Bazilikában. A tanulók 1540-ig ünneplőben, osztályonként sorakozzanak fel a Bazilika előtt. A tanévnyitó szentmisére a szülőket és a hozzátartozókat is szeretettel hívjuk és várjuk. A tanítás szeptember 1-jén hétfőn 8 órakor kezdődik.

Kedves Szülők és Diákjaink!
A tanév végén, szülő, tanár és diák egyaránt értékelni szokta az elmúlt tanév „teljesítményét”. Kérem, fogadjanak el az életünket alapvetően befolyásoló, megfontolandó és életet alakító néhány gondolatot.

Sokszor nehéz elfogadnunk, hogy számunkra is fontos dolgokban nem rajtunk van a cselekvés sora, sőt, egyenesen káros lenne minden további aktivitás.

A vetés és aratás között is – éppen a növekedés látványos korszaka –
        a szárba szökkenés, a kalászosodás nem csak a földműves szorgalmán múlik.

Meg kell tanulnunk:
        a türelmet, hogy a termés beéréshez idő kell,    
        az alázatot, hogy a dolgok most nem rajtunk múlnak,
        és elfogadni a teremtés rendjét, hogy a feladatok
        terhének egy részével terhel minket az Úr.
        A nagyobbik részt ma is ő viseli, hiszen számunkra túl nehéz lenne ez.
        A remény próbája az is, hogy a legotrombább
        emberi mulasztás se tudja alapjaiban veszélyeztetni
        az emberiség célba jutását.

A növekedés -, a fejődés áldását ma is Ő adja.
        De tőlünk viszont kéri az élet szent ritmusának
        tiszteletben tartását
.
E ritmus évezredes üteme a munka mellett
        a vasárnap megszentelése,
        a pihenőnap megtartása.
        Az embert személyként tisztelni.
                Úgy is, mint az idősek jogát,
                        és a fiatalok szabadságának elismerését.
Mert az ember nem magányos – szerencsétlen pára – a földgolyón,
        hanem Isten teremtményeként a
                VÉGTELEN TÖKÉLETESSÉG társa.
Az ember célba érkezése az Isten ügye is.
        Hiszen az Úr pihentében is megad minden áldást
        annak, akit szeret.

Így hát az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre és majd a szeptemberi viszontlátásra Isten áldását kérik

a Prohászka Ottokár Orsolyita
Közoktatási Központ nevelői