Körlevél

Kedves Szülők és Diákjaink! A következő tanév zökkenőmentes szervezése érdekében az alábbiak tudatosítását kérjük Önöktől.
A nyári szünidőben július 1-31-ig az iskola és az óvoda épülete is zárva lesz. Ügyintézésre a gimnázium épületében augusztus 2-án, 9-én és 16-án, 8 és 12 óra között lesz lehetőség.
A 2017/2018. tanév tankönyvellátásával kapcsolatban az alábbiak figyelembe vételét és teljesítését kérjük:
  • A tankönyvosztásra kijelölt napokon csak a megvásárolandó könyvek vehetők át.
  • Az ingyenes tankönyvre jogosultak a könyvtárból kölcsönözik a könyveket és azokat az első tanítási napon az osztályfőnököktől kapják meg.
  • A tankönyveket az iskola Apáca utcai épületének tornatermében lehet átvenni 8 órától 12 óráig illetve 13 órától 15 óráig az alábbi rend szerint:

Augusztus 29. (kedd) gimnáziumi osztályok (10-12. évf.)

A folyamatos ügyintézés érdekében kérjük a fenti időpont szigorú betartását!

Ebédbefizetés 2017. szeptember hónapra:
Az általános iskolásoknak és a gimnazistáknak az általános iskola épületében:

Augusztus 28. (hétfő)     8-12 és 13-15 óráig
Augusztus 29. (kedd)      8-12 és 13-15 óráig

Az óvoda irodájában:

Szeptember 5. (kedd)  7:15-11:00 és 12:00-16:00 óráig. óvoda

Az ebédbefizetéssel kapcsolatos tudnivalók:
A Gyermekvédelemről szóló 1997. évi XXXI. Törvény 21/b § alapján a nappali rendszerű oktatásban résztvevő 1-8. osztályos tanuló 100 %-os intézményi étkezési kedvezményre jogosult akkor, ha a család rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap. Ezt a kedvezményt azonban csak akkor tudjuk biztosítani, ha az étkezési díj befizetésekor rendelkezik a szülő a 2017-2018. tanév megkezdésekor érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről kiállított, önkormányzati határozattal s ezt az étkezési díj befizetéséhez magával hozza. Ellenkező esetben az étkezés teljes árát ki kell fizetni. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a kedvezmény igénybevételéhez nem elég a kérvény benyújtásáról szóló igazolás csak a határozat jogosít kedvezményre.

A 2017-2018. tanév kezdésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adjuk:
 
  • A tanítás szeptember 1-jén, pénteken, 8 órakor kezdődik.
  • A tanévnyitó Veni Sancte szeptember 4-én, hétfőn, 8 órakor lesz a gimnázium kápolnájában.

Kedves Szülők és Diákjaink!
A tanév végére, szülő, tanár és diák egyaránt elfárad. Kérem, fogadjanak el az életünket alapvetően befolyásoló, megfontolandó és életet alakító néhány gondolatot.
A tanév végével lényegében megkezdődik a nyaralás időszaka. Aki csak teheti, ilyenkor elindul pihenni. Azt a gondolatot, hogy a 62. zsoltárral készüljünk a szabadságunkra egy ismerősöm adta, aki egyszer beszámolt a nyaralásáról. Elmondta, hogy a munkatempótól már szinte az idegösszeroppanás szélére sodródott. Akkor, az orvosa tanácsára, a hegyek közé ment egy csöndes szállodába.
Akkor különös dolog történt vele. Azt mondta: „Ahogy kívül elült a lárma, észrevettem, hogy belülről jött a lárma! Annyi gond, baj, elintézetlen ügy, harag és gyűlölet gyűlt fel bennem munkatársaim iránt, hogy egy-egy éjjel úgy éreztem, mintha elefánt csordák tapostak volna össze”. Hívő ember lévén, elkezdte olvasni a Bibliát és eljutott a 62. zsoltárhoz. Elmondta, hogy minden sora kinyilatkoztatásszerűen hatott rá. Olyan volt, mint egy intravénás injekció az égből: nyugalom és békesség szállt rá. Mit kapott ez a megfáradt ismerősöm a zsoltártól? Először is megértette, hogy Dávid király, amikor ezt a zsoltárt írta, éppen menekült, az életét mentette – ez minden, csak nem nyaralás. Aztán mindenki ellene volt, még a fia is. Dávid döbbenetes hasonlatot mond magáról: „Olyan vagyok, mint a meghanyatlott fal.”
De mi a titka a zsoltárnak? Egyetlen szó, ami négyszer fordul elő. S ez lehet a mi orvosságunk is. Ha úgy érezzük, hogy nem megy a pihenés, nem tudunk kikapcsolódni; ha kívül ugyan csend van, de belül dörömbölnek a gondok; kívül madárdal, belül sikoltás, kívül csönd, belül befelé hulló könnyek, kívül nyugalom, belül iszonyatos feszültség, akkor négyszer olvassuk el a 62. zsoltár gyógyító szavát! CSAK. Hogy újra és újra halljuk:
Csak Istenben nyugszik meg a lelkem;
Csak ő a kősziklám és szabadulásom;
Csak Istenben nyugodjál, meg lelkem;
Csak ő a kősziklám és szabadulásom.
Ez a CSAK a négy megfogalmazásban tulajdonképpen egyet jelent: CSAK  ISTEN!
Amikor erre rájöttem – mesélte az ismerősöm – kinyilatkoztatás volt a számomra. Mintha Isten négyszer rám szólt volna: „Hát nem érted? CSAK! Csak  Istenben nyugszik meg a lelked, sehol máshol, senkinél máshol, csak Istennél van szabadulásod”.  Rájöttem – folytatta –, hogy a pihenéshez nem elég a helyváltoztatás. Nem elég, ha elutazol, mert magaddal viszed gondjaidat, magaddal viszed magadat. Bizony nem mindig vagyunk a legjobb társaság magunk számára!
Ez a testvérünk – nevezzük most már így – ráébredt, hogy önmagával van baja: hogy féltékeny másokra, hogy haragtartó, hogy nincs már olyan munkabírása, mint a fiatalabbaknak. Ezeket kellett neki ott a szívében elintéznie, mert Isten négyszer rákopogott: CSAK! Nincs más szabadító.
Nyaralása hetedik napján hallatlan felfedezést tett: rájött arra, hogy az igazi nyugalom az nem mozdulatlanság, hanem a békességért való aktív harc. Azt mondta: „A békesség nem egy mozdulatlan tó – a békesség a viharos tenger, aminek a teteje hullámzik, de nyolc-tíz méterrel mélyebben már csend honol. Nincs olyan hívő ember, akinek az élete időnként irtózatosan fel ne borzolódnék. Aki azt mondja, hogy az övé soha – engedje meg, hogy megkérdőjelezzem. De olyan van, hogy kívül kavarodik, de belül mégis békessége van”.
No, ezt kapta ez a férfi. Rájött, hogy ő nyugalmat keresett, és ennél többet kapott: békességet. Békességet Istentől.
A legvégére hagytam a zsoltár utolsó előtti versét: „Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené.”
Egyszer hallottuk most, másodszor halljuk akkor, amikor nagy szükségünk lesz rá.

Így hát az előttünk álló nyárra, a vakációra, a boldog családi együttlétre és majd a szeptemberi viszontlátásra Isten áldását kérik
a Prohászka Ottokár Orsolyita
Közoktatási Központ nevelői