Leendő elsősök beiratkozása

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy általános iskolánkban az első osztályos tanulók beiratkozása
2018. április 12-én csütörtökön, és 13-án pénteken 8-19 óra között lesz.

Helye: Győr, Apáca u. 43.


Az ügyintézéshez kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a felsoroltakat:
  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított, lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
  • Az óvoda által elkészített „Óvodai szakvélemény” nyomtatványt.
  • Az Okmányiroda által kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot (NEK adatlap).
  • Az iskolai nyakkendő vásárlásához 2.000,- Ft-ot
  • Az iskolai póló megrendeléséhez megfelelő méretet, valamint 1.450,- Ft-ot

A diákigazolvány igénylésének menete:

  1. A szülő gyermekével együtt felkeresi az Okmányirodát a diákigazolványhoz szükséges fénykép elkészítése végett. Az okmányirodába bemutatandó iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonta és lakcímkártyája, vagy személyi igazolvány, útlevél és lakcímkártya.
  2. Az Okmányiroda kiállítja a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlapot, melyet az iskolában a beiratkozáskor kell leadni.

A tankönyveket a vonatkozó jogszabálynak megfelelően rendeljük meg. Az elsős tanulóknak a tankönyvcsomag alanyi jogon jár.

A beiratkozáskor kerül sor az idegen nyelv (angol vagy német) választására is.

2018. május 18-án, pénteken 16:30 órakor tartjuk játszóház keretében a már hagyományos „Gergely-járást”. Szeretettel várjuk a gyermekeket az Újkapu u. 2-4. sz. alatti épület aulájába.

Tisztelettel:
Németh József
igazgató