Megemlékezések október 6-áról

Gimnázium megemlékezése
Október 6-án, a Nemzeti Gyásznapon iskolánkban osztályonként emlékeztünk meg a tizenhárom aradi vértanúról. Az általános iskola és a gimnázium épületében kialakított emlékhelyeken versekkel, történelmi ismertetővel idéztük meg 1849 tragikus napját. Az esemény szervezője és a szövegek összeálítója Horváth Hutás Rita tanárnő volt, akinek munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni.


Felső tagozatosok megemlékezése
2018. október 5-én az 1849 október 6-a nap történelmünk gyásznapja.
Az általános iskola felső tagozatos diákjai és tanárai a megemlékeztek a kivégzett 13 aradi vértanúról és gróf Batthyány Lajosról.
A könyvtárban kialakított helyen mécseseket és virágot helyeztünk el, a könyvtári táblán pedig a vértanúkról olvashattak diákjaink.

Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára

Ady Endre: Október 6


Alsó tagozat megemlékezése
Október 5-én iskolánk alsó tagozatos diákjai is megemlékeztek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről.
Az aradi vértanúk emléktáblájánál mécseseket és virágot helyeztünk el. Olvasás órán elolvastuk október 6. mártírjainak történetét és elénekeltük az énekórán tanult Föl, föl vitézek… kezdetű forradalmi indulót.