Megemlékezések október 6-áról

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
 
Aradi vértanúink egyike, Kiss Ernő fenti, utolsó gondolatának szellemiségében hajtottak fejet a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda diákjai az aradi vértanúk mártírsága előtt az ünnepet megelőző pénteken.
Az alsó tagozatosok tanórák keretében emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Több alsós osztály a városban is lerótta tiszteletét a hősök emléke előtt. Virággal, mécsessel, saját maguk készítette nemzeti színű zászlókkal vonultak az Aradi vértanúk útjára, ill. a Batthyány-emlékoszlophoz.
Felsős diákjaink a 7.A osztály által előadott műsor megtekintésével emlékeztek meg az Aradi Vértanúk Emléknapjáról. A gimnázium aulájában megtartott ünnepség keretében a hetedikesek felidézték a 170 évvel ezelőtti tragikus napokat, amikor nemzetünk nagyjait kivégezték.
Gimnáziumunk tanulói a TestVér című kisfilmet tekintették meg, mellyel végzőseink első helyezést értek el a Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ pályázatán.