Merici Szent Angéla (1474 - 1540)

Merici Szent Angéla (1474 - 1540)Ünnepe: Január 27.
Nevének jelentése: angyal
Az Orsolyita rend megalapítója
1474. márc. 21. Desenzanó (Garda tó, Olaszország) † 1540. jan. 27. Brescia (Olaszország)

Merici Angéla szegény szülők gyermekeként született, és keresztény szellemben nevelkedett. Már fiatalon elveszítette szüleit. Testvérével együtt a szomszédos Salóban élő nagybátyja vette őt gondozásába. Testvére néhány éven belül váratlanul meghalt. Angéla már fiatal lányként csatlakozott Szent Ferenc harmadrendjéhez, és a gyermekek nevelésének szentelte magát.
Később visszatért Desenzanóba. Felfigyelt arra, hogy a legtöbb gyerek iskolai és hitbeli képzés nélkül nő fel: nem voltak iskolák, a szülők nagy része is írástudatlan volt, és nem fektettek hangsúlyt az oktatásra. Ezért rábeszélte barátnőit, hogy együtt gyűjtsék össze a gyerekeket és alapítsanak számukra iskolát. Ebből a tevékenységből olyan szemmel látható áldás fakadt, hogy Angéla meghívást kapott 1516-ban: jöjjön a közeli Bresciába, és ott is hozzon létra hasonlót.
Látóköre egyre tágult, s egyre inkább felismerte saját működési területét. Megértette, mennyire fontos a család jóléte és a civilizált társadalom szempontjából is főleg a lányok, nők átfogó nevelése és képzése, a velük való törődés.
1525-ben Palesztinába zarándokolt. Az út során érezte először a hívást, hogy nők számára szerzetesrendet alapítson. 1535-ben 28 társnőjével együtt megalapította társaságát, amelyet „Compagnia di Sant' Orsola” néven Szent Orsolya oltalma alá helyezett. Angéla elgondolását ma világi intézménynek kellene mondanunk. Elgondolása szerint a rendhez csatlakozó lányok, nők Isten és az Egyház szolgálatának szentelik magukat, de a világban maradnak, családjuk körében, a három szerzetesi erény betartásával. Valamint elsősorban a szegény nép egyszerű leányait nevelik, akikkel senki nem törődött akkoriban.
1535-ben III. Pál pápa jóváhagyta a rend működését, Brescia város püspöke pedig 1536-ban fogadta el az Angéla által megfogalmazott rendi szabályzatot. Így lett Angéla a rend első főnöknője egy évvel később. A gyermekek nevelésével foglalkozó, rendtársaknak szóló intelmeit és gondolatait két kötetben Ricordi és Testamento címmel írta meg. Pedagógiája és szemlélete példaértékű volt, így lett belőle kora egyházának egyik legfontosabb megújítója. Angéla művének híre hamarosan elterjedt a környéken, és a tagok száma gyorsan emelkedett. Angéla halálakor a társaság Észak-Itália minden fontosabb városában jelen volt.

Angéla halála után néhány évvel az orsolyiták közössége kolostori renddé alakult. Máig ez a rend a legnagyobb női szerzetesi közösség, amely a fiatalok, különösen a lányok nevelésének és oktatásának szentelte magát.
1768-ban XIII. Kelemen boldoggá, és 1807-ben VII. Pius pápa szentté avatta Angélát, a rendalapítót.

Azokban az időkben, amikor a nevelés szinte embertelenül szigorú volt, Angéla ezt írta lelki lányainak:

Könyörögve kérlek titeket, arra törekedjetek, hogy lányaitokat szeretettel kapcsoljátok magatokhoz, szelíd és jóságos kézzel vezessétek őket, ne parancsolgatva vagy szigorúsággal. Ez más szóval azt jelenti, hogy fölszabadítjuk a lelkeket, ha a gyengékbe és bátortalanokba bátorságot öntünk, szeretettel intjük őket, mindenkinek példánkkal prédikálunk, és hirdetjük nekik azt a nagy örömet, amely ott fenn készen vár rájuk.


Forrás: heiligenlexikon.de/BiographienA/Angela_Merici_von_Brescia.htm
            katolikus.hu/szentek