Mezzofanti országos nyelvi verseny 2021

Kedves Diákok! 

Az egyházi középiskolák diákjai és tanárai körében népszerű Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny 2021-ben 10. alkalommal kerül megrendezésre, de ezúttal megváltozott formában.  

Az Euroexam Vizsgaközpont, mint szakmai támogatónk kezdeményezése alapján az írásbeli  fordulót a kor követelményeinek sokkal inkább megfelelő online rendszerben, de továbbra is az  Euroexam vizsgarendszer feladataival szeretnénk lebonyolítani.  

Amennyiben a vírushelyzet lehetővé teszi, úgy a tanulóknak a saját iskolájukban, egy adott  nyelvből és szinten azonos időben kell megoldaniuk a feladatokat, amelyhez az iskola biztosítja a  számítógépparkot.  

A szóbeli döntőt, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, úgy változatlan formában és  tartalommal, Kaposváron rendezzük meg, egyéb esetben online valósítjuk meg.  

Az elődöntő (csak írásbeli) időpontja:  

angol nyelv
    B1 szint: 2021. március 16. 13.30  
    B2 szint: 2021. március 16. 15.30 

német nyelv
    B1 szint: 2021. március 17. 13.30 
    B2 szint: 2021. március 17. 15.30

A szóbeli döntő időpontja: 2021. április 10. (szombat), Kaposvár 

Nevezési díj: 1500 Ft 

Jelentkezési határidő: 2021. február 28. (vasárnap) éjfélig   

Nyeremény

• Az első 5 helyezett tanulók mindegyike (20 fő) egyszeri ingyenes vizsgalehetőséget kap  az Euroexam vizsgák valamelyikére. (A vizsga letétele időkorláthoz kötött, 2 éven belül  felhasználandó) 

• A 6-10. helyezett tanulók mindegyike választhat egy Euroexam kiadványt 

• A felkészítő könyvekből valamennyi, a Mezzofanti versenyen részt vevő intézmény 20%  kedvezményre jogosult 

• A nyertes tanulók felkészítőtanárai ingyenesen részt vehetnek az Euroexam valamely  módszertani képzésén (az ingyenes képzés 2022. júniusig használható fel) 

• A német nyelvből B2-es szinten első helyezést elért tanuló egy kétszemélyes bécsi utat  kap ajándékba a Nordwest Kiadó felajánlásával. 

• Szponzoraink segítségével számos kisebb nyereményt is kiosztunk a szóbeli döntőbe  bejutott további versenyzők számára (például: albumok, nyelvkönyvek, CD-k,  újságelőfizetések, stb. 

A verseny szintjei:  

A nyelvi verseny az Európa Tanács szintrendszere szerinti B1 és B2 szinteken kerül  megrendezésre, azaz angol és német nyelven 2-2 szintből lehet választani.  

Angol 

Német

B1 

(Alapfok)

B2 

(Középfok)

B1 

(Alapfok)

B2 

(Középfok)

 

Szintenként és nyelvenként max. 20-20 fő, tehát összesen 80 tanuló jut be a szóbeli döntőbe.

A nevezés szabályai:

1. Első idegen nyelv esetében:

• A B1 szint versenyére csak az angolt és a németet első idegen nyelvként heti 3-4  órában tanuló 8-9. osztályos versenyzők jelentkezhetnek.  
• Az angolt vagy németet heti 5, vagy annál magasabb óraszámban tanuló 9. osztályosok  csak a B2-es szinten indulhatnak. 
• A 10-12. évfolyamosok csak a B2-es szintre jelentkezhetnek.  

2. Második idegen nyelv esetében:

Az angolt és a németet második idegen nyelvként tanuló résztvevőkre a következő  besorolás vonatkozik:  

• B1-es szinten a 9-10 évfolyamosok jelentkezhetnek a versenyre, magasabb  évfolyamok tanulói nem nevezhetnek erre a szintre. 
• A B2-es szintű versenyre elsősorban 11-12. évfolyamosok jelentkezését várjuk, de 10.  évfolyamosok saját önértékelésük és nyelvtanáruk tanácsa alapján szintén  jelentkezhetnek erre a szintre 

Figyelem! 

A B1-es vagy B2-es szintű nyelvvizsgával már rendelkező diákok

nem indulhatnak a versenyen az adott nyelvből, az adott szinten!

 

A verseny szakmai tartalma 

A kétfordulós verseny feladatsora az államilag elismert és akkreditált Euroexam  nyelvvizsgarendszer feladatait követi, de az igazi vizsgánál kevesebb feladattal.  

Az elődöntő feladatai  

Az 1. forduló (elődöntő) írásbeli feladatait az Euroexam nyelvvizsgák B1 és B2 szintű vizsgáinak  feladatsorából választottuk ki, melyekről minden információ rendelkezésre áll a Vizsgaközpont  honlapján. 

Az írásbeli feladatsor megoldására 100 perc áll rendelkezésre.

       • Az írásbeli feladatsor 3 vizsgarész összesen 6 feladatát tartalmazza, a táblázatban rögzített  időkeretek közt. 
       • A táblázat „Feladat” c. oszlopában az adott vizsgafeladat angol és német nevét adtuk meg,  valamint az adott vizsgarészen belül a feladat sorszámát. 
      • A maximális objektivitás elérése érdekében minden vizsgadolgozatot az Euroexam  International szakemberei értékelnek.

Angol, Német B1 és B2 szintek

Vizsgarész 

Feladat

[Zárójelben a feladattípus  sorszáma az Euroexam vizsga  adott vizsgarészében]

Időigény

Olvasott szöveg értése (3 feladat) 

(Reading / Leseverstehen)

1. feladat: 
Paragraph headings / 
Überschriften [1.] 
2. feladat: 
Scan reading / Suche nach Infos [2.] 
3. feladat: 
Multiple-Choice Reading / 
MC-Aufgabe [3.]

40 perc

Írott szöveg létrehozása (1 feladat) 
(Writing / Schreiben) 
Megjegyzés: Itt eltér a két szinten a kiválasztott  feladat: B1-en a vizsgarész 2., B2-n a vizsgarész  1. feladatát használjuk a versenyben.

B1: 

Discursive 
writing /  
Wahlthema
[2.]

B2: 

Transactional
email 

Brief [1.]

35 perc 

Hallott szöveg értése (2 feladat) 
(Listening / Hörverstehen)

1. feladat: 
Short conversations / Kurze
Gespräche [1.] 
2. feladat: 
Radio Programme /  
Radiosendung [3.]

25 perc

Összesen: 

6 feladat

Összesen: 

100 perc


 

A döntő feladatai 

A 2. forduló (szóbeli döntő) feladatai teljesen megegyeznek az Euroexam nyelvvizsgák B1 és B2  szintű Beszédkészség vizsgarészének feladataival.  

1. Beszélgetés (Interview / Thematisches Gespräch) 
2. Történet elmondása képek alapján (Picture story / Bildgeschichte) 
3. Szituációk (Transactional dialogues / Transaktionale Dialoge) 
4. Kommunikációs feladat (Discussion / Gemeinsame Aufgabe) 

Felkészítő anyagok

• Az Euroexam honlapjáról a MyEuroexam fiókban a Tesztek és felkészülési anyagok  menüpontja alatt ingyenesen letölthető egy teljes angol B1-es, angol B2-es, német B1-es és  német B2-es teljes próbavizsga, mely mindenkinek egyformán rendelkezésre áll. A  MyEuroexam fiók létrehozása nagyjából 1 percet vesz igénybe.  

• Az angol és német B2-es verseny feladattípusainak még jobb megismeréséhez és a  gyakorláshoz elérhetők további ingyenes online felkészítő feladatok, amelyek szintén a  MyEuroexam fiókban, a Felkészülési Program részeiként találhatók meg. 

• Az angol és német B2-es verseny résztvevői számára a Schreiben / Writing feladat sikeres  megvalósításához további segítséget nyújt a MyEuroexam fiók felkészítő anyagai között  található íráskészség fejlesztő vizsgatippek közt található anyag az ügyintéző e-mail írásáról. 

• A szóbeli döntő fordulóba jutók teljesítményét javíthatják a szintén felkészítő anyagai közt  található beszédkészség fejlesztő vizsgatippek is. 

• Vizsgafelkészítő tankönyvek és tesztkönyvek is segíthetik a versenyfelkészülést. Ezeket  minden a Mezzofanti versenyen részt vevő intézmény 20% kedvezménnyel szerezheti be a  Vizsgaközponttól (ezt az igényt az online vásárlásnál kérjük, jelezzék).

 

A jelentkezés menete

A versenyre jelentkezni és a nevezési díjat befizetni január 25. és február 28. között lehet,  kizárólag online, az alábbi linken:  

https://mezzofanti.euroexam.org 

A nevezés csak a regisztrációval és a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. 


A DIÁKOK REGISZTRÁCIÓJA 

A diák saját magát regisztrálja, megjelölve a regisztrációkor a felkészítő tanára e-mail  címét. 

A diákok regisztrálása után a rendszer egy aktiváló e-mailt küld a diák mezőbe megadott e-mail  címre, amely egy egyszer használatos kódot tartalmaz, amivel a regisztrációt aktiválni tudja.  Kérjük, hogy a regisztrálás után lépjen be a rendszerbe, aktiválja a regisztrációját és fizesse  be a nevezési díjat! 

16 éven aluli versenyző esetén a regisztrációhoz kötelező megadni a szülő nevét és e-mail  címét is, így a szülőt tájékoztatni tudjuk a nevezés tényéről, az Adatkezelési szabályzatról,  valamint – amennyiben nem járul hozzá a regisztrációhoz - úgy a regisztráció törlésének a  módjáról. Amennyiben a diák nem rendelkezik saját e-mail címmel, úgy a saját e-mail cím  mezőjébe megadhatja a szülő e-mail címét is, függetlenül attól, ha a szülő e-mail cím mezőjébe  is ugyanezt az e-mail címet adta meg. Az aktiváló kódot azonban mindenképpen a diák e-mail  cím mezőjében megadott címre fogjuk kiküldeni. 

A versenyen csak azok a diákok indulhatnak, aki az adott nyelv/szint versenyre érvényes (aktivált) regisztrációval rendelkeznek és a nevezési díjat a jelentkezési határidőig a jelen  Versenykiírásban megjelölt módon befizették. Érvényes regisztrációja a diáknak akkor  keletkezik, amennyiben:

Regisztrációját aktiválta, 
a nevezési díjat befizette, 
az adatkezelési szabályzatot és a vizsgaszabályzatot elfogadta (és kiskorú gyermek esetén a  megadott szülő/törvényes képviselő ezt nem ellenezte). 

A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSE 

A diákok a nevezési díjat átutalással tudják teljesíteni.  

Az átutalások beérkezésének a határideje: 2021. március 6. éjfélig. 

Számlatulajdonos neve:  

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Számlaszáma: 10918001-00000035-86910004 (Unicredit Bank) 

Az átutaláshoz tüntessék fel a megjegyzés rovatban az alábbiakat

• A diák neve 
• A nyelv és szint, amelyre a diák nevezett 
• A diák oktatási intézménye 
• Mezzofanti 

Miután diákja aktiválta nevezését (megkapta az e-mailt, befizette a nevezési díjat és regisztrált  az oldalon), e-mailen megkapja a részvételhez szükséges versenykódot, amelyet minden  esetben magával kell vinnie az elődöntőre.  

A diákoknak jó versenyzést, a kollégáknak hatékony felkészítést, és mindenkinek sok sikert  kívánunk! 

Üdvözlettel a szervezők nevében: 
Pozsegovics Szilvia:
mezzofantinyelviverseny@gmail.com

 

Kategória: