A mobiltelefon használatának szabályai iskolánkban

Iskolában a tanulók számára a mobil telefon használatát az alábbiak szerint szabályozzuk: 

 • az intézményben, az iskolában tartózkodás teljes tartama alatt  - az óraközi szünetekben is – a mobil telefon használata tilos.
 • e tiltás alól csak az osztályfőnök vagy az általa megbízott tanár adhat engedélyt.
 • a telefonokat a tanítási óra kezdetétől (8 óra) a tanórák végéig ki kell kapcsolni.
 • ha az osztályfőnök vagy a szaktanár valakinél ezek ellenkezőjét tapasztalja, a fegyelemsértést jegyezze be a diák ellenőrzőjébe, a szaktanár jelezze az osztályfőnöknek, az osztályfőnök pedig a szabálysértésről értesítse a szülőt, szükség esetén az igazgatót is.
 • szigorúan tilos ezen elektronikus eszközökkel bárki személyiségi jogát megsérteni, hiszen ennek büntető jogi következményei lehetnek.
 • amennyiben a tanuló mobiltelefonját az iskolában tartózkodás ideje alatt mégis bekapcsolja, úgy a bekapcsolás ténye – a fokozatosság elvének betartásával - szankciót von maga után:
  • Osztályfőnöki figyelmeztetés, megrovás, szigorú megrovás.
  • Igazgatói megrovás, szigorú megrovás.
  • Indokolt esetben – tekintettel az érvényes jogszabályokra  –  az iskolából való kizárás.