Nagy Gáspár Versmondó verseny Vasváron

2013.április 27-én, Vasváron Nagy Gáspár emlékére vers- és prózamondó versenyt rendeztek, „A költő hazatér” címmel, ahol  kisiskolás gyermekektől  egészen az idős nagypapákig és mamákig voltak előadók.

Nagy Gáspár hat éve hagyta el ezt a földi világot, de munkássága versein és családtagjain, barátain keresztül még mindig elevenen él.  Nagyszabású versmondó versennyel, Nagy Gáspár emléktúrával és focimérkőzéssel emlékeznek ma is Rá.

Nagy Gáspár felnézett József Attilára, mint költőre, ezért írhatta „Te Istenre bíztad” című  megrázó költeményét. József Attila hozzám is nagyon közel áll, ezért nem volt nehéz azonosulnom a verssel.
Nagy élmény volt számomra, hogy részt vehettem a versenyen, mert így kifejezhettem tiszteletem  iskolánk himnuszának írója előtt. A zsűri – mely eléggé szakavatott emberekből állt, pl. Ablonczy   László, a Nemzeti Színház volt igazgatója is köztük volt -  teljesítményemért bronz minősítéssel tüntetett ki, amely cím elérésében  Horváth – Hutás Rita tanárnő volt segítségemre.
Nyári Ákos
11.H


Az alábbiakban a versenyen elmondott Nagy Gáspár -  vers olvasható, illetve ízelítőül egy – két kép és kommentár is szolgál:

Tudd meg hát, József Attila,
neved hibátlanul áll ott
sírod fölött, ez lett a sorsod sorsa,
s már büntelenül örökre a tiéd,
mint ama megtöretett kenyér,
mint szánkban az ostya,
mint két fiú-testvér,
legyen a neved is áldott,
ahányszor csak kiejtem e két szót,
József és Attila,
mindig arra gondolok:
legvégül te Istenre bíztad a világot,
s nem akad majd halandó,
bűnös és bűntelen,
és költő sem igen,
aki pontosan értené,
miért is volt a ritka kegyelem,
hogy az a két nagy dióbarna szem
e földi pokolból már a Mennybe látott…
és ne hidd, hogy ezért
a tagadva-vallott Istenért,
a sóvárgón kereső,
hatalmas fohászokért
már megbocsátottak neked,
hiába maradtál szívedben
ártatlan gyerek,
mindegyre csak borzasztó
bűneid fölött tűnődnek: milyen
szertelenül csapódtál ide meg oda,
még a vonat alá is!
te szeretetért kuncsorgó,
örök izgága, kellemetlen fráter…
… én holtig elsakkozgatnék veled
egy állomási restiben,
ahol az összes játszmát te nyered…
Attila, nagyon sietek, várj meg!

Megérkezés Bérbaltavárra Nagy Gáspár költő szülőházához
A szülőház kertjében emlékeztünk Devecseri Zoltán költő és Nagy Gáspár özvegye gondolataival...
Az öreg barackfa alatt a költő szívesen üldögélt egy lócán szülei kertjében...
Az ünneplők megkoszorúzták a költő szülőházán lévő emléktáblát.
Egyeztetés... Kardos Márta tanárnővel, aki felfedezte nekünk a "Költő hazatér" c. vers - és prózamondó versenyt.
Nagy Gáspár sírjánál, Nagytilajon... Mindannyian virágot helyeztünk el a költő sírjánál, Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd c. versét hallgatva egy idős versmondó hölgy tolmácsolásában.
Nagy Gáspár sírjánál, Nagytilajon... Mindannyian virágot helyeztünk el a költő sírjánál, Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd c. versét hallgatva egy idős versmondó hölgy tolmácsolásában.
Nagy Gáspár sírjánál, Nagytilajon... Mindannyian virágot helyeztünk el a költő sírjánál, Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd c. versét hallgatva egy idős versmondó hölgy tolmácsolásában.
A vasvári Nagy Gáspár Művelődési Ház igazgatója nagy örömmel üdvözölt minket.
A nap egyik fénypontja - Nyári Ákos 11.H oszt. tanuló bronz érmes lett a Nagy Gáspár országos vers - és prózamondó verseny középiskolások kategóriájában.
A nap egyik fénypontja - Nyári Ákos 11.H oszt. tanuló bronz érmes lett a Nagy Gáspár országos vers - és prózamondó verseny középiskolások kategóriájában.
A nap egyik fénypontja - Nyári Ákos 11.H oszt. tanuló bronz érmes lett a Nagy Gáspár országos vers - és prózamondó verseny középiskolások kategóriájában.
A nap egyik fénypontja - Nyári Ákos 11.H oszt. tanuló bronz érmes lett a Nagy Gáspár országos vers - és prózamondó verseny középiskolások kategóriájában.
Nagytilaj - Kultúrház - Nagy Gáspár "emléksarok"
Kategória: