Nagyfokú érdeklődés a leendő kiselsősök szülei részére tartott nyílt tanítási órákon

A Sulihívogató program keretében nyílt tanítási órákba nyerhettek bepillantást az iskolánk iránt érdeklődő leendő első osztályos kisgyermekek szülei.
2018. november 21-én elsőként Szerediné Nagy Gellai Márta tanítónő vidám hangulatú, rendkívül tartalmas és mozgalmas matematikaóráján vehettek részt az érdeklődők, ezt követően pedig Leitnerné Óvári Csilla kolléganő játékos, változatos feladatokon keresztül mélyítette, rendszerezte második osztályos tanulói tudását a magánhangzók és mássalhangzók világában.

A bemutató órákat nagyfokú érdeklődés övezte, ahol további lehetőség nyílt iskolánk igazgatójával, Nagy Csabával, valamint a bemutató órákat tartó pedagógusokkal való személyes találkozásra, beszélgetésre, és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalók pontosítására is.