Nemzeti ünnepek, versenyek

A könyvtári dokumentumok segítségével a nemzeti ünnepeink alkalmából szervezett megemlékezések lebonyolításához ötleteket lehet meríteni a különböző, iskolák számára írt műsortervekből, alkalomhoz illő szövegekből és költeményekből. Az október 6-án, valamint madarak és fák napján az első négy évfolyam számára évről évre rendezett vetélkedő egyik állomása a könyvtári olvasóterem.