Online lelkigyakorlat - Prohászkás diákok imádságos készülete a húsvétra

Ahogyan a koronavírus terjedése okán kialakult rendkívüli helyzetben az oktatás virtuális térbe kényszerült, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános iskola és Óvoda diákjai a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási napra tervezett rekollekciós programjának elmélkedésébe is otthonról, az interneten keresztül kapcsolódtak be. Április 8-án rendhagyó módon, online lelkigyakorlattal készültek tanulóink a húsvét misztériumára Bese Gergő atya vezetésével. Mivel az iskola vezetése által időről időre megszervezett közös lecsendesedésre, lelki visszavonulásra ezekben a bizonytalan időkben talán még nagyobb szükségük van a diákoknak, mint valaha, az előadó videó formájában, az intézmény Youtube csatornáján keresztül szólt a prohászkásokhoz.

Gergő atya bevezető gondolatai után egy történetet idézett fel, melyben két jóbarát a megbocsátás erejéről és a jó dolgok maradandóságáról tett tanúbizonyságot.  A lelkipásztor párhuzamot vont a történet sivatagban járó szereplőinek sorsa és jelenünk között: napjainkat mindannyian ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzetben tengetjük, amelyet tovább nehezít számunkra az elszakítottság érzése is, hiszen ezekben a bizonytalan napokban távol kell maradnunk szeretteinktől, a húsvéttól és a szentségektől egyaránt.

Az elmélkedésben Gergő atya a pszichológiai tudományától kölcsönzött fogalmakkal világította meg a tizenéves korosztály számára a kilátástalan élethelyzetekben jellemző kríziskezelés lépéseit, végig vezetve hallgatóit a tagadás, düh, depresszió, elfogadás stádiumain. Felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy a koronavírus következtében megváltozott életünk tükröt tart elénk, mely által tűpontosan kirajzolódik a tény, hogy emberi mohóságunk eredménye a világjárvány. A helyzet elfogadása, az, hogy ez a ’sivatag’ most az életünk része lett lehetőséget is kínál, hiszen feltárhatja előttünk azokat a gyengeségeinket, amelyek miatt nem működőképes az életünk.

Gergő atya mondanivalójának zárásaként rámutatott, hogy fel kell ismernünk, a kialakult szituációban Isten a jelen pillanatának megélését ajándékozta nekünk, és arra bíztatott, éljünk a lehetőséggel és mélyítsük el családi szeretetkapcsolatainkat, baráti kötelékeinket, hiszen a modern időkben az online világ által megsebzett társadalmunk és a család intézménye szenvedte a legnagyobb veszteséget. Bese atya áldással zárta intézményünk tanuló ifjúságához intézett, a legnagyobb keresztény ünnepünkre való előre eltervezett felkészülés mellett aktuális helyzetünkre is húsbavágó őszinteséggel reflektáló elmélkedését.

Nagy Mónika Rita
tanárnő