Prohászka Ottokár - Születésnapi megemlékezés

Október 10-én ünnepeltük iskolánk névadójának, Prohászka Ottokárnak születésnapját. A reggel 8 órakor kezdődő püspöki szentmise prédikációjában Dr. Pápai Lajos megyéspüspök a diákság számára is szemléletesen mutatta be a tudós, a költő és szépíró valamint a misztikus Prohászka alakját. A szentmise után került sor a reál munkaközösség által október 4-re szervezett természettudományos csapatverseny eredményhirdetésére, majd Prohászka portréjának megkoszorúzására. Prohászka a természettudományok – főként a geológia és paleontológia – tanulmányozása során olyan világlátásra jutott, mellyel messze megelőzte korát. Földtani felkészültségét a geológus szakma is nagyra értékeli. Tudományos alapossága, elfogulatlan nyitottsága, szintetizáló képessége, ma is követendő példaként áll előttünk. Prohászkánál hit és természettudományos tudás a teremtés szemlélésének olyan mélységeit tárja elénk, amihez hasonlót Teilhard de Chardinnál találhatunk. Ezért az ünnep folytatásaként, ezen a napon Makó Zsolt tanár úr Prohászka természetszemléletéről, Dékány Ferenc irodaigazgató úr pedig a keresztény gondolkodás és az evolúciós tan kapcsolatáról beszélt.

Képek a galériában !