Prohászkás diákjaink kórházi látogatása húsvét örömhírével

Kedves Szülők, Diákjaink, kedves kis Óvodások!
Hálásan köszönöm a felhívásunkra küldött adományokat, a sok szeretetcsomagot, melyekkel idén is megörvendeztethettük beteg és szenvedő embertársainkat. Elvittük számukra húsvét üzenetét és örömhírét, énekkel és versekkel igyekeztünk Őket emlékeztetni arra, hogy jön a Fény, múlik a sötétség, van Remény...

Ferenc pápa idei nagyböjti gondolataival összecsengett szeretetszolgálatunk küldetése. A pápa ugyanis arra hívta fel figyelmünket, hogy az imádság, az alamizsnálkodás és a böjt édes segítség lehet kihűlő szívű földünk számára. A kihűlő szeretet veszélyéről beszél nekünk a Szentatya, s hiszem, hogy kis közösségünk e látogatással, a felajánlásokkal, az önzetlenség gyakorlásával képes volt tenni valamit az ellen, hogy ez a csodálatos világ meg ne dermedjen a gonoszságtól. „A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet” (24,12).

Az irodalmi műsorban ezúttal a 9. H osztály tanulói jeleskedtek; sok beteg gyermeknek, aggódó szülőnek, beteg és szomorú idős embernek szereztek derűs perceket, örömteli délelőttöt játékukkal, vidámságukkal, kedves és figyelmes odafordulásukkal. Köszönöm Nekik is áldozatos szolgálatukat.

A keresztény világ e napokban mély és tartalmas időt él meg. Nagy lehetőségek időszaka ez. Kívánom, hogy Mindannyian éljük és tapasztaljuk meg a Fényt életünkben. Kívánok gazdag csendeket és boldog ünnepet!

Horváth-Hutás Rita
tanárnő
 
...
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
                                 Pilinszky János