A projekt első évének feladatai és eredményei 2011 - 2012Az első találkozó előtt versenyt hirdettünk a projekt logójának tervezésére, a beérkezett pályamunkák közül a legjobbat vittük magunkkal Lengyelországba. A lengyel iskola logója nyert. A találkozó előtt elkészítettük iskolánk és városunk Power Point prezentációját. Ez később feltöltésre került a közös honlapunkra Hungary címszó alatt, Magyarország bemutatásával együtt.
A brzeskoi projekttalálkozó után kiválasztottuk az utazó diákokat, akik a portugálok által szerkesztett minta alapján novemberben elkészítették bemutatkozásukat a többiek részére, amit feltöltöttünk a következő címre !

Az észtek létrehozták a projekt facebook oldalát, ahol szintén elindulhatott a kommunikáció a diákok között !

A portugálok a blogot kezdték el, ami egy másik jellegű fórumot nyitott az eszmecserére !

A portugálok által kezdeményezett társasjátékhoz 25 kérdést állítottunk össze Magyarország történelmével, kultúrájával, hagyományaival, politikai életével és gazdaságával kapcsolatban, amelyhez minden ország hozzátette a saját kérdéseit. A márciusi portugál találkozón ki is próbálhattuk ezt a társasjátékot vegyes csapatokban, és minden ország egy játékot haza vihetett iskolai használatra.

Meghirdetésre került egy fotóverseny minden iskolában a projekt címének jegyében, amelynek eredményhirdetése Spanyolországban, az utolsó találkozón lesz.

A portugálok által google oldalra feltöltött kérdőívet iskolánkban 100 fő 8-10.osztályos tanuló töltötte ki novemberben számítástechnika órán, amely azt volt hivatott felmérni, hogy mit tudnak a diákjaink a projektben szereplő országok földrajzi elhelyezkedéséről, kulturális, politikai életéről, Európai Uniós tagságáról, milyen sztereotípiák élnek bennük az egyes országokról és azok lakóiról. A második év végén megismétlésre kerül a kérdéssor felmérése, hogy lássuk, mennyire volt sikeres a munkánk, mennyit tanultak a diákok az együttműködés során.

A kérdőív 1. része 2. része !

A beérkezett válaszokat decemberben Spanyolország dolgozta fel és értékelte ki, ennek eredménye a közös honlapon megtekinthető.

Decemberben hagyományos, kézzel készített képeslapokat küldtünk egymásnak, a beérkezett képeslapokból kiállítást rendeztünk iskolánk aulájában.

A wikispace oldalunkon a diákok 5 - 5 kérdést intézhettek minden országhoz, illetve válaszoltak a hozzájuk címzettekre angol órákon január-március hónapokban. A kérdések egymás jobb megismerésére irányultak.

A diákok elkészítették prezentációjukat Magyarország történelméről, kultúrájáról és néphagyományairól, népviseletéről januárban és februárban. A prezentációk májusban felkerültek a projekt honlapjára.

A magyarországi találkozóra minden ország egy 10 perces előadással készült március második és április első felében, melynek első részében a diákok felvázolták a kérdőívben leggyakrabban szerepelő kliséket, majd a második részben látványos, vicces formában reagáltak ezekre és próbálták "megtörni" az előítéleteket.

A magyar diákok a külföldi profilokban szereplő fényképek alapján Andy Warhol stílusában portrékat készítettek a rajz órák keretében a második félévben, amelyekből vendégeinknek kiállítást rendeztünk.

A győri találkozó kincsvadászat játékához a diákok márciusban összeállították a feladatlapot, amelyet a gyakorlatát nálunk töltő írországi tanárjelölt segítségével teszteltünk.

Mindkét találkozó befejezése után a résztvevők értékelték a közös együttlétet, ezek összesített eredménye olvasható a honlapunkon.

Minden találkozó végén a partnerek rögzítik benyomásaikat egy-egy szóban, alfabetikus sorrendben az angol abc-t alapul véve az adott országról fotókkal illusztrálva.

Botosné Mészáros Krisztina
koordinátor
Győr, 2012. május 31.