Püspöki áldással elkezdődött a tanév

A meteorológiai nyár utolsó napján, augusztus 31-én a Szentlelket hívó ünnepi szertartással vette kezdetét a 2019/20-as tanév a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda diákjai számára. A Veni Sancte szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be és a Szentlélek Isten segítségét kérte az új tanévre iskolánk tanulói és tanárai számára.

A Nagyboldogasszony-székesegyház felújítási munkálatai miatt iskolánk diákjai csak korlátozott számban vehettek részt a tanévnyitó ünnepi liturgián. Az 1. és az 5-12. évfolyamos tanulók így már szombaton, a 2-4. évfolyamos diákjaink pedig az első tanítási napon nyitották meg hivatalosan a tanévet.  Hagyományainkhoz híven intézményünk legfiatalabb iskolásai tanítójukkal elől, a stallumban foglaltak helyet a székesegyházban és csillogó szemmel fogadták Veres András püspök úr hozzájuk intézett kedves szavait, melyekkel szeretettel köszöntötte a kis ’gólyákat’ intézményünkben és sok sikert kívánt nekik tanulmányaikhoz.

A főpásztor homíliájában az alázat mibenlétéről elmélkedett: felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy az alázat nem csupán egy a keresztény erények között, hanem a hívő ember alapmagatartása és kiemelte, hogy egyetlen közösség, család, barátság, sőt osztályközösség sem működhet jól a tagok alázatos hozzáállása nélkül. A fizikus Newton és a zeneszerző Haydn példáján keresztül hívta fel az ünnepélyes istentisztelet résztvevőinek figyelmét arra a tényre, hogy teljesítményeink mögött csakis Istent találjuk, hogy ezek a rendkívüli tehetséggel megáldott alkotók egy-egy felfedezés vagy vastapssal jutalmazott oratórium sikere után is tanúságtevőként Isten nagyságát hirdették, hiszen jól tudták, hogy erényeink és képességeink nem önmagunkból fakadnak, hanem Istentől valók.

Veres András hangsúlyozta, alázatunk forrása csakis a szeretet, és bár az alázatosakat sokan gyengének tartják, pontosan az ilyen szerény, áldozatkész ember tudja elfogadni saját magát erényeivel és hibáival együtt, őt nem fenyegeti a gőgös, másokat mindig túlszárnyalni törekvő embertípus folyamatos rettegése, hiányosságainak és kirakat-élet árnyoldalának napvilágra kerülésétől.  Éljünk és cselekedjünk mindig alázatosan, hiszen ez az erény nem hiányozhat a keresztény ember életéből! - összegezte gondolatait a főpásztor.

Az ünnepi liturgia záró áldását követően Nagy Csaba igazgató úr köszöntötte a résztvevőket, különös tekintettel oktatási központunk új reménységeire, a két új első osztály tanulóira és családtagjaikra. Bemutatta a Prohászka tanárainak csapatához szeptembertől csatlakozó új pedagógusokat, valamint intézményünk újdonsült püspöki biztosát, Méry László atyát, aki nagy lelkesedéssel veti bele magát tanulóink lelki gondozásába és folytatja az előző tanévben indult és nagy népszerűségnek örvendő családi misék celebrálását, melyek időpontja vasárnaponként 17 órakor lesz.  Az oktatási központ igazgatója beszédének gondolatai kapcsolódtak a főpásztor szavaihoz és a tanárban és diákban egyaránt megjelenő, az évkezdéssel járó érzésekhez, miszerint a vakáció felhőtlen napjai véget értek és szeptembertől a tanulásé, a folyamatos alázattal elvégzett munkáé lesz a főszerep. Az intézményvezető beszámolt iskolánk pedagógusai által szervezett nyári programokról, többek között a népszerű Erzsébet-tábor élményeiről és az ausztriai biciklitúráról, melyen diákjaink családtagjaikkal vettek részt a szünidő alatt. A tanévkezdő gondolatok zárásaként Nagy Csaba Isten segítségét kérte, hogy az intézménybe járó 723 óvodás és iskolás gyermek egyaránt lelkesen, töretlen szorgalommal és kitartással végezze feladatát az előttünk álló 2019/2020-as tanévben.

Az ünnepélyes tanévnyitón koncelebrált Nagy Lajos diakónus és Méry László, az intézmény püspöki biztosa is, valamint a Győri Egyházmegye részéről részt vett a szentmisén Kriston Pál, az egyházmegyei Közfeladatokat Ellátó Szervezet igazgatója is, a ministránsi szolgálatot pedig természetesen iskolánk diákjai látták el.