Szalagavató ünnepség a Prohászkában

2019. november 22-én tartottuk végzős diákjaink szalagavató ünnepségét, melyre minden korábbi alkalmat felülmúló létszámban látogattak el iskolánkba a kedves szülők és hozzátartozók.  A „Sok jó ember kis helyen is elfér...” igazsága most is bebizonyosodott. Az aula terét a lelkesedés, az érdeklődés és a szeretet képes volt oly nagyra tágítani, hogy mindenki megtalálta a helyét, ahol gyönyörködhetett fiataljainkban, akik gimnáziumi éveik egyik igazán komoly pillanatához érkeztek el ezen a napon.

Az ünnepséget természetesen rengeteg munka előzte meg. Osztályaink diákjaival arra is törekedtünk, hogy a dekorációt Zöld Prohászkásokhoz méltóan alakítsuk ki. Természetes anyagokat használtunk fel, melyben nagy segítségünkre volt Tóthné Sasvári Szilvia tanárnő, akinek ezúton is köszönjük ötleteit és a megvalósításban nyújtott segítségét. Nagy örömünkre Giczi Balázs, aki előző osztályom egyik büszkesége, orgonajátékával emelte a szalagavató szertartás fényét és ünnepélyességét. Neki is hálásan köszönjük lelkes szolgálatát. A szertartást Méry László püspöki biztos atya vezette, majd a kápolnánkból való kivonulást követően pohárköszöntők hangzottak el. A sok jókívánság után, melyet Nagy Csaba igazgató úr, majd mi, osztályfőnökök Szabó György tanár úrral közvetítettünk végzőseink és a megjelent kedves szülők és Hozzátartozóik felé, boldog koccintások vették kezdetüket. Természetesen idén sem maradhattak el a keringő produkciók, melyre hetek óta készültek a diákok, s melyek osztatlan sikert arattak vendégeink körében.  Az osztályok képes, filmes összeállítása után egy kis fényképalbum nézegetésére is sor került, ahol a két végzős osztály római zarándoklatát idéztük fel. Ez alkalommal megköszöntük azoknak a kedves szülőknek és jóembereknek az anyagi támogatását, akik sokat segítettek abban, hogy ez a zarándoklat a katolikus egyház fővárosában megvalósulhasson, hogy régi álmunk valóra válhasson.

A szalagavató ünnepség zárásaként a diákok virággal köszöntötték édesanyjukat. Derűs és meghatott hangulatban fejeződött be a Prohászka Gimnázium idei szalagavató ünnepsége.

Horváth-Hutás Rita
tanárnő

 
Kategória: