Szent Gellért díj

Szeptember 29-én, az Egyházmegyei családi nap programsorozatának részeként átadták az idei Szent Gellért-díjakat a Győri egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó, arra érdemes pedagógusoknak. Intézményünkből ketten kaptak kitüntetést.
Tóth Ferencné (Szent Gellért-díj, ezüst fokozat)
a győri Prohászka Orsolyita Közoktatási Központ óvodapedagógusa. Az alapítás óta az óvoda nevelője. Gondoskodó szeretete, türelme, hite volt az, ami meghatározta munkáját. Fáradhatatlan vidámsága, ötletgazdagsága, embersége gazdagította az óvoda közösségét. Példakép szerepre nem készült, de akaratán kívül példaképpé vált hitben, emberségben és szakmaszeretetben.
Zilahi-Szabó Imréné (Szent Gellért-díj, ezüst fokozat)
a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ matematika és informatika tanára. 1993-tól, az alapítástól kezdve, az intézmény oktatója. Kiemelkedő szerepe volt az informatika megalapozásában és fejlesztésében. Komoly sikerei voltak a különböző szaktárgyi versenyeken, ugyanakkor nagy türelemmel és szeretettel fordult minden tanítványa felé, aki segítségét kérte. Élete kerülte a feltűnést, mégis mély, pozitív nyomot hagyott munkatársaiban. Mély hitéből forrásozó életvitele és pedagógiai munkája példa értékű.

Köszönjük szolgálatukat, és gratulálunk a díjhoz!