Szent Gellért díj

Szeptember 28-án, az Egyházmegyei családi nap programsorozatának részeként átadták az idei Szent Gellért díjakat a Győri egyházmegye oktatási intézményeiben dolgozó, arra érdemes munkatársaknak, pedagógusoknak. Intézményünkből ketten kaptak kitüntetést:

Bacskó Lajosné (Szent Gellért díj, ezüst fokozat)
pár év híján az iskola alapítása óta szolgálja az oktatás ügyét intézményünkben iskolatitkárként. Készséggel áll rendelkezésére tanárnak és diáknak. Leleményessége révén sokszor megoldhatatlannak látszó adminisztratív ügyek is révbe jutnak általa. Mind kedvessége, mind az iskola iránti elkötelezettsége intézményünk javára válik. Ezen erényei mélyen megélt hitéből forrásoznak. Nagyon jó kapcsolatot ápol munkatársaival.
Szomor Gáborné (Szent Gellért díj, ezüst fokozat)
az iskola alapításától fogva tagja a tantestületnek. A diákok szellemi fejlődését matematika-kémia szakos tanárként szolgálja. Nagy figyelmet fordít tehetséges tanítványaira, akikkel különböző országos versenyeken – különösen kémiából – kiváló eredményeket ért el. Ugyanakkor felkarolja a fontolva haladókat is – különösen matematikából - , időt és fáradságot nem kímélve igyekszik segíteni őket. Mint osztályfőnök aggódó szeretettel figyel tanítványai testi-lelki gondjaira. Csendesen és igényesen végzett munkája érdemessé teszi őt az elismerésre.

Köszönjük szolgálatukat, és gratulálunk a díjhoz!