Szokolay Sándor zeneszerzőre emlékezünk

A feltámadás hitével imádkozunk és emlékezünk iskolánk himnuszának alkotójára, Szokolay Sándor Kossuth-díjas zeneszerzőre.


 

S z e r e t e t t e l :
Németh Lőrinc Atyának            és            Csorba János karnagy úrnak
K r i s z t u s b a n – S z e r e t e t t – F e l e b a r á t a i m !

Ime az elkészült HIMNIKUS-ÉNEK partitúrája!
A Nagy Gáspár vers : szenzációs, ihletett és abban is kivételes, hogy a magyar- és nyugateurópai-verselés leleményességét virtuóz és mégis szent-alázattal szolgálja!

Mindezek-ellenére, -sajnos nem- s t r ó f i k u s-, és nem is éppen a „gondtalan diákénekek" könnyedségét „indulósítja" ,s a „nóta-fujhatóságát" kínálja,- hanem hál' lstennek„eleink nagyszerűségét" s u g á r o z z a minden felületen-felemelkedő-varázsával....

Lehet:a többnapi-kinlódásom után a bennem-lüktető„vers-pulzálást" „betöröm"egy mégis majd-menetelhető,sőt a hívők„áhítatos-vonulóan-lépkedő" „körmenet-dalába"!? -Nem hagytam az Ady-Babits-Szabó Lőrinc „rendhagyóan-zseniális kiköpötten-magyar faramuci-verselése „kifogjon" rajtam...-Mélyebb és a bensőnket-boldogítóbb, - „siant-exuperisen-tiszta"s áttört ideális-lelkisége a vers-remeklésnek elhesegethetetlen volt számomra.- Az Ihlet és Szentlélek-féleség-felűről-fújó„szelének"próbáltam engedni..Az orsolyiták -„kiimádkozott" törtörténelmi légkörét vágytam zenei-megfogalmazásban nyakoncsípni úgy, - hogy „előbb"az „értő" - VÁLASZTOTTAKNAK" szóljak, s „később" a „HIVATALALOSOK" felszínesebb-tömegének"...

Nőikari-MOTETTA-feldolgozás kínálkozott e formához legjobban.... A nőikar,vagy gyermekkar (mivel az „unisono"-egyszólamúság nem kínálkozott, így a meghatározónak a kis-szólamszámú megoldás kínálkozott, amit a sorzárásoknál 3-szóIamúra szélesítettem a hatás kedvéért.Négy-szólamúság csak a mű záróakkordját illette meg. A mű gregoriános-hajlításokkal módjával élt. Az előadás alaptempója a „lassacskán"!(az négy-nyolcados,mely nem kétnegyed,így négyben"-diriglandó mindig )... A két gyorsabb-szakaszocska,az háromegyedes.

Negyed-ütésekkel „háromban"-dirigálandó.A két zárótaktus osztott-3/4-es!

Iskolás nyugodtsággal kell először próbálni..Először szokatlan,-de ez hamar

megváltozik...Hogy hamar „szokolays" legyen,-ahhoz kellene elég hamar

találkoznom a kórussal...   Ölel Benneteket   „hívetek": Szokolay Sándor


Iskolánk kórusának 10. évfordulója alkalmából az alábbi levelet küldte Szokolay tanár úr:

Ünnepségeteken testben nem lehetek közöttetek szívpanaszaim miatt,- de Lőrinc Atya szívbéli barátom segítségével Nagy Gáspár költőnk himnikus szavaival köszöntelek Benneteket... Diákdalt komponáltam biztatásul Nektek és Kórusotoknak a kétezres évek elején: ,- amit a költő már az örökkévalóságból épülésül köt lelketekre az Ünnepek Üzenetéről.. ilyenkor az ember "múltján mereng, de jövőbe néz..." "Ne nézz a múltba, nézz csak a jövőbe..."- több versora vallja... Igen. Németh László üzenete is hasonló: "Ne azt nézzük, ami van,- hanem azt, ami Iehetne!"... Gróf Széchenyi István évfordulója is hasonlót üzen: .." A kő durva és alaktalan, véss szobrot belőle..." Mindehhez Kodály Zoltán - aki az egyik legszentebb magyar volt,- sokszor figyelmeztetett arra bennünket: ebben az - irányt tévesztet világban - -".. ne feledkezzünk meg a LÉLEKRŐL sem..." Isten áldása kísérjen Benneteket!

Szokolay   Sándor

 

Iskolánkban tett legutolsó látogatásakor készült interjú anyagát a Mustármag 2011. áprilisi számának 18. oldalán és a Hitvallás oldalain is olvashatjuk.