Tájékoztató rendkívüli szünet és digitális tanrend elrendeléséről

 

TÁJÉKOZTATÓ RENDKÍVÜLI SZÜNET

ÉS

DIGITÁLIS TANREND ELRENDELÉSÉRŐL

2021. március 5.

 

 

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákjaink!

 

A koronavírus járvány 3. hullámának terjedése miatt a Kormány tegnapi ülésén újabb veszélyhelyzeti intézkedésekről döntött, amelyek a köznevelési intézményeket is érintik.

 

  • az óvodákban 2021. március 8-ától rendkívüli szünet lép életbe, a rendkívüli szünet utáni első munkanap 2021. április 7. lesz.
  • az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint, 2021. április 1-6. között lesz. Itt kell megemlítenem, hogy a Nagyhéten, 2021. március 29-31. között, munkatervünk szerint három nap tanítás nélküli munkanap lesz.
  • igény szerint a közétkeztetést (ebéd) a Brenner János Hittudományi Főiskola konyhájáról tudjuk biztosítani, saját ételhordóban történő elvitellel. Ezzel kapcsolatban kollégáim kiküldték a tájékoztatót, miszerint hétfő reggel 8 óráig kell jelezni az igényeket a titkárságon (csak egy hétre előre lehet rendelni). A megrendelt étkezéseket a kollégáim az e-Menza rendszerben lemondták.
  • a rendkívüli szünet (óvoda) és a digitális tanrend (iskola) ideje alatt gyermekfelügyelet nem kerül megszervezésre.

 

A digitális tanrendre intézményünk pedagógusai már az előző tanév során felkészültek és azóta is folyamatos képzésekkel fejlesztik ezen kompetenciáikat. A rendkívüli tanrendben is minőségi munkát szeretnénk végezni diákjaink előrehaladása érdekében.

 

Kérem lehetőségeikhez mérten támogassák gyermeküket és legyenek együttműködő partnerei pedagógus kollégáimnak is ebben a nehéz helyzetben.

 

A digitális tanrend ideje alatt továbbra is a jól bevált Google Classroom platformot fogjuk használni. A tanórák megtartása minden évfolyamon online és feladatkiosztásos rendszerben is meg fog valósulni. Az online órák, az 1-8. évfolyamon, 2021. március 10-étől (szerda) indulnak a Google Meet-en keresztül. A 9-12. évfolyam a megszokott rend szerint tanul tovább. Kollégáim minden segítséget megadnak a program használatával kapcsolatban. Kérem a szülőket, hogy segítség gyermekeiket (főleg a kisebbeket) a technikai háttérben. Ha bárkinek problémája akad - technikai, eszközhiány (pl. kevés az infokommunikációs eszköz a családban, éppen a nagytestvérnek van online órája, vagy a szülő dolgozik rajta az online óra idejében) – akkor amennyiben lehetséges, akkor előre jelezze az érintett pedagógusnak. Ebben az esetben a pedagógus felvételt készíthet az online tanóráról, amit eljuttat a hiányzó diáknak.

A digitális tanrend alatti hivatalos kommunikációs csatorna az iskolai (Prohászkás) email cím és az e-Kréta.

A digitális tanrend szabályai megtalálhatóak az intézmény honlapján, kérem a szabályokat tartsák be. Nagyon fontos, hogy amennyiben lehetőség van rá, akkor a problémákat előre jelezzék (pl. nem tud részt venni egy diák az online órán), mert utólag csak kivételes esetben tudjuk elfogadni.

Online formában, csak a fő tantárgyak (magyar, matematika, idegen nyelv, környezetismeret, természetismeret, fizika, földrajz, kémia, biológia) egy részét tartjuk meg. Az online órákkal kapcsolatban jövő hét elején minden diák kap egy tájékoztatást, hogy melyik órarendi órái lesznek ilyen formában megtartva.

A készségtárgyak (technika, rajz, ének, testnevelés) és a hittan tanítását jelen esetben egy kicsit háttérbe helyezzük (természetesen nem elfelejtve). Ezen tantárgyakból az előttünk álló három hétre kapnak feladatokat a tanulók, feladatkiosztásos formában.

A fejlesztő foglalkozások is a Google Classroom-on keresztül lesznek megtartva, feladatkiosztásos formában, heti rendszerességgel.

 

A végzős, érettségi előtt álló tanulóink számára továbbra is megtarthatók a konzultációk, foglakozások, egyéni vagy kiscsoportos formában, személyes jelenléttel.

 

A titkárság minden munkanap 8-13 óráig elérhető telefonon, ezen időszakon kívül e-mailben.

A vezetőség tagjai is ügyeletet tartanak az előbb említett időszakban.

 

Az EMMI határozat kitér egyéb, előttünk álló eseményekre is:

  • a jelenlegi szabályozások nem érintik az érettségi vizsgák lebonyolítási formáját, tehát az eddigi szabályozások érvényesek erre vonatkozóan.
  • a középfokú felvételivel kapcsolatban egy-két dátum módosult:
    • felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2021. március 22.
    • tanulói adatlapok módosítása 2021. március 23-24.

 

Az országos középiskolai versenyek elmaradnak, további tudnivalókról az OH ad tájékoztatást.

 

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

 

Győr, 2021. március 5.

 

 

                                                                                               Nagy Csaba
                                                                                              intézményvezető