Tanáraink

Kérjük, hogy a táblázatban feltüntetett időpontokat telefonon is egyeztessék a kollégákkal!
 

Fotó Név Szak Fogadóóra

Nagy Csaba

igazgató, okl.testnevelő tanár,
közoktatás vezető, hitoktató
Szerda 11:00-12:00
Czéh Szabolcs igazgató helyettes,
fizika, informatika
Hétfő 14:00-15:00
Jakab Gábor igazgató helyettes,
magyar nyelv és irodalom, történelem
 
Antalné Hatoss Györgyi tanító Péntek 9:50-10:35
Ács Miklósné magyar nyelv és irodalom,
orosz, angol
Csütörtök 11:45-12:30
Bódis Rita tanító Kedd 12:40-13:25
Bokor Éva Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, történelem Kedd 11:45-12:30
Bokrosné Mashler Edit testnevelés  
Boros Emese rajz és vizuális kultúra,
médiaismeret
 
Botosné Mészáros Krisztina angol nyelv Szerda 10:50-11:35
Braunsteiner Péter matematika, fizika Kedd 11:45-12:30
Czéhné Zilahi-Szabó Judit német nyelv, angol nyelv Szerda 8:00-8:45
Csorba János ének-zene Kedd 10:50-11:35
Csorba Lászlóné tanító Kedd 12:40-13:25
Dákainé Pusztai Rita informatika Péntek 8:55-9:40
Dr. Szabó Sándorné kémia Előzetes egyeztetéssel
Gősyné Magyar Mónika tanító Péntek 8:55-9:40
Hegedüsné Bankó Mária Terézia tanító Hétfő 11:45-12:30
Hoffmann Anikó német nyelv Szerda 11:45-12:30
Horváth Ildikó tanító Csütörtök 12:40-13:25
Horváth-Hutás Rita magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
Kedd 9:50-10:35
Horváthné Nyikovics Mónika tanító Csütörtök 10:50-11:35
Horváthné Rácz Éva tanító Csütörtök 12:40-13:25
Kállainé Bentz Erika tanító, katolikus hittan Kedd 8:55-9:40
Kis Katalin

földrajz, természetismeret,
hon- és népismeret

Hétfő 9:50-10:30
Kiss Zsófia tanító Csütörtök 8:55-9:40
Kriston Pálné ének-zene, katolikus hittan Szerda 10:50-11:35
Leitnerné Óvári Csilla tanító Kedd 10:50-11:35
Majorné Horváth Jolán német nyelv, orosz nyelv Péntek 8:00-8:45
Makó Zsolt György technika és életvitel,
földrajz, biológia
Kedd 10:50-11:35
Marek Péter György testnevelés Péntek 10:50-11:35
Márton Katalin német nyelv Csütörtök 8:00-8:45
Matondo Diambu Péter tanító angol-francia szakos és
francia középiskolai tanár
Csütörtök 11:45-12:30
Módné Bakos Katalin gyógypedagógia Szerda 10:50-11:35
Nagy Eszter tanító, német nyelv Szerda 12:40-13:25
Niederland Zsófia történelem, angol nyelv Péntek 9:50-10:35
Papp Gyöngyi történelem Szerda 10:50-11:35
Pintér Tamás katolikus hittan Szerda 10:50-11:35
Pintérné Varga Eszter biológia, testnevelés,
gyógytestnevelés
Péntek 8:50-9:40
Pózvainé Vadas Viktória tanító, pedagógiai asszisztens Szerda 9:50-10:35
Pusztai László katolikus hittan Csütörtök 9:50-10:35
Rizsányiné Tóth Krisztina gyógypedagógia Hétfő 8:00-8:45
Soósné Koppi Ágnes tanító, német nyelv Kedd 10:50-11:35
Szabó György Lajos matematika, fizika Szerda 10:50-11:35
Szabó Tímea tanító Csütörtök 12:40-13:25
Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin tanító, katolikus hittan Kedd 11:45-12:30
Szerediné Nagy Gellai Márta tanító Szerda 11:35-12:30
Szobonya Edina angol nyelv Szerda 9:50-10:35
Szomor Gáborné matematika, kémia Csütörtök 10:50-11:35
Tábori Renáta tanító Hétfő 11:45-12:30
Tolnainé Török Ildikó matematika-pedagógia, hitoktató Kedd 9:50-10:35
Tóthné Sasvári Szilvia biológia, földrajz Csütörtök 8:55-9:40
Tumpekné Burján Rita gyógypedagógia Hétfő 10:50-11:35
Zilahi-Szabó Imréné informatika, matematika,
technika
Csütörtök 9:50-10:35
Zimonyi Katalin angol nyelv Kedd 8:00-8:45


 

     

Óvoda

   
Foto Név Szak Fogadóóra
Virágné Bertalan Éva óvodavezető Előzetes egyeztetéssel
Farkas Teodóra óvónő Előzetes egyeztetéssel
Fodor Virág óvónő Előzetes egyeztetéssel
Járay Ninetta óvónő Előzetes egyeztetéssel
Albertné Takács Alexandra óvónő Előzetes egyeztetéssel
Takácsné Keszei Emőke óvónő Előzetes egyeztetéssel
Téringerné Ötvös Éva óvónő Előzetes egyeztetéssel
Tompa Ferencné óvónő Előzetes egyeztetéssel
Zadraveczné Jámbor Anett óvónő Előzetes egyeztetéssel