Tanáraink


Kérjük, hogy a táblázatban feltüntetett időpontokat telefonon is egyeztessék a kollégákkal!

 

Foto Név Szak Fogadóóra
Nagy Csaba igazgató, okl.testnevelő tanár,
közoktatás vezető, hitoktató
Előzetes egyeztetéssel
Méry László iskolalelkész, püspöki biztos Előzetes egyeztetéssel
Jakab Gábor igazgató helyettes,
magyar nyelv és irodalom,
történelem
 
Bokor Éva Zsuzsanna igazgató helyettes,
magyar nyelv és irodalom,
történelem
 
Antalné Hatoss Györgyi tanító  
Ács Miklósné magyar nyelv és irodalom,
orosz, angol
 
Bódis Rita tanító  
Bokrosné Mashler Edit testnevelés  
Boros Emese rajz és vizuális kultúra,
médiaismeret
 
Botosné Mászáros Krisztina angol nyelv  
Böröcz Judit német nyelv  
Braunsteiner Péter matematika, fizika  
Czéhné Zilahi-Szabó Judit német nyelv, angol nyelv  
Csorba János ének-zene  
Csorba Lászlóné pedagógus asszisztens, tanító  
Dákainé Pusztai Rita informatika  
Gősyné Magyar Mónika tanító  
Hegedüsné Bankó Mária Terézia tanító  
Horváth Ildikó tanító  
Horváth-Hutás Rita magyar nyelv és irodalom,
német nyelv
 
Horváthné Nyikovics Mónika tanító  
Horváthné Rácz Éva tanító  
Kallós Gábor matematika, informatika  
Kállainé Bentz Erika tanító, katolikus hittan  
Kis Katalin földrajz, természetismeret,
hon- és népismeret
 
Kiss Zsófia tanító  
Kriston Pálné ének-zene, katolikus hittan  
Leitnerné Óvári Csilla tanító  
Majorné Horváth Jolán német nyelv, orosz nyelv  
Makó Zsolt György technika és életvitel,
földrajz, biológia,
hitoktató
 
Marek Péter György testnevelés  
Márton Katalin német nyelv  
Matondo Diambu Péter tanító angol-francia szakos,
francia középiskolai tanár
 
Módné Bakos Kata gyógypedagógus  
Nagy Eszter tanító, német nyelv  
Nagy Mónika Rita magyar nyelv és irodalom  
Niederland Zsófia történelem, angol nyelv  
Papp Gyöngyi történelem  
Pintérné Varga Eszter biológia, testnevelés,
gyógytestnevelés
 
Pózvainé Vadas Viktória tanító  
Rizsányiné Tóth Krisztina gyógypedagógus  
Sághi Éva katolikus hittan  
Soósné Koppi Ágnes tanító, német nyelv  
Szabó György Lajos matematika, fizika  
Szabó Tímea tanító  
Szakszné Gelesz Erzsébet Katalin tanító, katolikus hittan  
Szarvas Andrea kémia, biológia  
Szerediné Nagy Gellai Márta tanító  
Szobonya Edina angol nyelv  
Szomor Gáborné matematika, kémia  
Tábori Renáta tanító  
Tolnainé Török Ildikó matematika-pedagógia, hitoktató  
Tóthné Sasvári Szilvia biológia, földrajz  
Tumpekné Burján Rita gyógypedagógus  
Zilahi-Szabó Imréné informatika, matematika,
technika
 
Zimonyi Katalin angol nyelv  
 
 
   
Óvoda
 
   
Foto Név Szak Fogadóóra
Virágné Bertalan Éva óvodavezető Előzetes egyeztetéssel
Farkas Teodóra óvónő Előzetes egyeztetéssel
Fodor Virág óvónő Előzetes egyeztetéssel
Takácsné Keszei Emőke óvónő Előzetes egyeztetéssel
Téringerné Ötvös Éva óvónő Előzetes egyeztetéssel
Tompa Ferencné óvónő Előzetes egyeztetéssel
Zadraveczné Jámbor Anett óvónő Előzetes egyeztetéssel