Tárlat és fotópályázat a gimnáziumban

Keresztek címmel nyílt kiállítás Fülöp Péter fotográfiáiból a gimnázium aulájában szeptember 13-án (pénteken) 8 órakor.
A tárlat megnyitóján Győri Imre kanonok, Méry László iskolalelkész, Fülöp Péter fotográfus és Jakab Gábor tanár beszélgettek a kereszt fontosságáról, művészetben betöltött szerepéről és megemlékeztek a szeptember 14-én tartott Szent Kereszt felmagasztalása ünnepről.
Verseket mond Fabulya Andrea. A tárlat október 8-ig 8-tól 17 óráig látogatható.
A kiállítás megnyitó végén ír testvériskolánkkal közösen nemzetközi fotópályázatott hirdettünk Keresztek és Madonnák címmel, melynek kiírását itt olvashatják.

KERESZTEK és MADONNÁK
Fotópályázat
 
A St. Raphael's College, Loughrea és a Prohaszka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr PROJEKTJE
 • Alapkérdés: mire van szüksége a 12-18 éves korosztálynak, hogy hite erősödjön, mindeközben kortárs csoport(ok)ban feltalálja magát?
  Válasz: szabadidejének tartalmas programokkal való feltöltésére
 • Feladat: olyan pályázatok kiírása és programok szervezése, amelyek:
 • a korosztály számára vonzó programokat kínálnak
Mitől vonzó egy program? Vonzó, mert: a közösséget a sajátjának érzi, mert magáról és társairól új, számára is fontos elméleti és gyakorlati ismereteket szerez, mert új képességeket sajátít el, mert van (legalább) egy hely, ahol fontosnak érzi magát és hasznosnak érzi azt, amit csinál, a diák-diák és diák-tanár kapcsolatokat egyaránt erősíti, mert a 12-18 éves kor az egyéniség kibontakozásának ideje
 • tartalmas elfoglaltságot kínálnak anélkül, hogy „szájbarágós” lenne
Mitől tartalmas egy program? Tartalmas, mert: a hitbéli kérdésekről „észrevétlenül” lehet beszélgetni, ezeket a projekt megvalósulása során át lehet gondolni és képekké formálni, valamint a digitális világ számára is nyitottá tenni, mivel színes, látványos, fotózható, posztolható, lájkolható, blogolható munkák készülhetnek, ezáltal nyitott, kreatív gyakorlatok révén értő diákokat igyekszik nevelni.

 

FOTÓSOROZAT KÉSZÍTÉSE: KERESZTEK ÉS MADONNÁK

Készítsen 1 fotót vagy minimum 4, maximum 8 felvételből álló fotósorozatot KERESZTEK ÉS MADONNÁK címmel a motívum felhasználásával úgy, hogy a fotósorozat felépítését a motívum más-más kameraállásból, nézőpontból, illetve nagyon eltérő plánokban felvett képek dinamikus rendszere határozza meg! Az egyes fotókhoz válasszon bibliai vagy irodalmi idézeteket, amelyek leginkább kifejezik a kereszt és a Madonna szimbólumának szerepét és feladatát a fotóban vagy fotósorozatban.

A fotóhoz vagy fotósorozathoz mellékeljen munkanaplót (minimum 15 mondat terjedelemben), amelyben kifejti, hogy az egyes képek esetében a választott kameraállás, nézőpont, plán hogyan válik az adott téma sajátságos ábrázolásává, majd foglalja össze röviden, hogy miért az adott fotók sorozatát hozta létre!


A munkanapló tartalmazza még a fénykép vagy fényképek elkészítésének előkészületeit is (pl. tervezés, a helyszínek bejárása, ötletek gyűjtése) a megvalósítás folyamatának bemutatását, az utómunkálatok örömeit és nehézségeit, valamint az eredeti tervtől való esetleges eltérések okait és következményeit.

A pályázat célja, hogy a résztvevők a fényképezés művészi eszközeivel bemutassák, hogy hogyan jelenik meg keresztény életünkhöz kapcsolódóan a KERESZT ÉS A MADONNA ÁBRÁZOLÁS, mint szimbólum a mindennapokban.

A pályázatokat kizárólag a Prohászka Ottokár Orsolyát Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr által meghirdetett email címre küldhetik: keresztek@prohaszka.gyor.hu

Konzultációs lehetőség Fülöp Péter fotográfusnál a kep.feny@gmail.com címen és személyes találkozások alkalmával.

A zsűri elnöke: Fülöp Péter győri fotógráfus
A zsűri tagjai: Győri Imre kanonok úr, Jakab Gábor tanár, Méry László iskolalelkész és az írországi iskola két tanára.

A pályázatok beküldési határideje: 2019. november 29.

Korcsoportok: 9.-12. évfolyam

A zsűrizésre beküldött pályaművek eredményhirdetésére a KERESZTEK c. fotókiállítás megnyitóján 2020. március 17-én kerül sor.
Az első három helyezett könyv és tárgyjutalomban részesül.

KIÁLLÍTÁS
időpontja: 2020. március 17. (kedd) 11 óra.
helyszíne: Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr
megnyitja: Fülöp Péter fotográfus
A megnyitó után: fény(kép)filmek vetítése, beszélgetés az alkotókkal a fotográfiáról.
A kiállítás anyaga egy későbbi időpontban a St. Raphael's College, Loughrea-ban is bemutatásra kerül.
 
A projekt célkitűzése:
 1. hidat építeni a profán és a szent, az analóg és a digitális világ között
 2. diákok együttműködése, kapcsolatépítése egy közös tevékenységhez kapcsolódóan
 3. tanári tapasztalatcsere
 4. a tehetségek bemutatkozási lehetősége
Várható eredmény:
 • a KERESZT ÉS A MADONNA ÁBRÁZOLÁS, mint szimbólum hagyományának továbbadása a következő korosztály számára
 • közösségépítés
 • A St. Raphael's College, Loughrea és a Prohaszka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr kapcsolatainak erősítése, elmélyítése
 • A kiállítás anyagából könyv kiadása, könyvbemutató szervezése mindkét iskolában.