Újévi hangverseny a Prohászkában

Kápolnánk búcsúnapja Vízkereszt ünnepéhez kötődik, s méltó az oltárkép is az ÜNNEPHEZ. Nem lehet ugyanis elégszer megcsodálni Udvardi Erzsébet művésznő megindítóan szép oltárképén a szentcsaládhoz érkező napkeleti bölcsek hódolatát.

A délelőtti szentmisét követően, melyen Bognár István plébános atya szólt hozzánk, délután 5 órakor újévi hangversenyt tartottunk vendégeink, szülők, tanáraink és a diákok részvételével. A koncert kezdetén Nagy Csaba igazgató Úr köszöntötte az Egybegyűlteket.

Ezután Horváth-Hutás Rita tanárnő beszédében megemlékezett a hangverseny előzményeiről, hiszen 2016-ban volt az első hasonló kezdeményezés, melyet 2017-ben egy jótékonysági koncert követett. A tanárnő felidézte Lendvai Anna, volt prohászkás diáktársunkat, aki sajnos már nincs közöttünk itt a Földön, de akinek élete valamennyiünk előtt példa lehet, s aki Garai Gábor költő ars poeticáját vallotta maga is hitvallásaként:
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! 
A többivel megbirkózom magam. 
Akkor a többi nem is érdekel, 
szerencse, balsors, kudarc vagy siker. 
Hadd mosolyogjak gondon és bajon, 
nem kell más, csak ez az egy oltalom, 
még magányom kiváltsága se kell, 
sorsot cserélek, bárhol, bárkivel, 
ha jókedvemből, önként tehetem; 
s fölszabadít újra a fegyelem, 
ha értelmét tudom és vállalom, 
s nem páncélzat, de szárny a vállamon. 
S hogy a holnap se legyen csupa gond, 
de kezdődő és folytatódó bolond 
kaland, mi egyszer véget ér ugyan – 
ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.
Ezt követően - ahogyan a  tanárnő is fogalmazott - a tehetséges és a tehetségükkel adni vágyó diákok produkciója következett. Igazi örömzene!!! Fellépett iskolánk kórusa is, melyet Kriston Pálné tanárnő vezetett.

A következő diákok hangszeres játékát tapsolhattuk meg:
  1. Horváth Katica Mária 4.B - fuvola
  2. Krajtsó Gábor 4.B - zongora
  3. Linnert Ádám 6.B - gitár
  4. Kondor Levente 6.A - klarinét
  5. Szabó Emese 6.A - xilofon
  6. Gottwald Gergely 6.A - harmonika
  7. Berki Fanni 6.A - fuvola
  8. Vincze Anna 8.H - zongora
  9. Braunsteiner Virág 10.N - fuvola
  10. Völfinger Luca 9.H - gordonka
A két műsorvezető - Németh Laura és Kovács Gábor a 11.N osztályból - szavalataikkal is színesítették a programot, Nagy László, Arany János és Tóth Árpád humorral és sok szépséggel átitatott újévi köszöntőit hallhattuk Tőlük. Csizmazia Laura 10.N osztályos diák szavalatában is gyönyörködhettünk, aki Nagy Gáspár, iskolánk himnuszának költője egyik csodálatos versének részletét mondta el nekünk.

A koncert nagyon jól sikerült, a végén minden résztvevőt hangos tapssal jutalmazott a lelkes közönség. S a műsorvezetők kedves és vidám  jókívánságaikat követően  azzal zárták a hangversenyt, hogy jövőre, azaz 2020-ban a következő újévi koncerten ugyanitt újra találkozunk!


Salamon Krisztina és Wunder Imola
11.H osztály

foto: Simon Péter
video: Furino Francesca