Óvoda

Kedves prohászkás Szülők és Diákok!

„Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. A tanítványok elutasították őket. Jézus azonban így szólt: „Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa!” Azzal rájuk tette kezét, s elment onnét.” (Mt 19, 13-15)

Kedves prohászkás Szülők és Diákok! A tanév utolsó szeretetszolgálatára hívom azokat a kedves Szülőket és Diákokat, akik szívesen csatlakoznak betegeket és rászoruló fiatalokat, időseket segítő programunkhoz. Gyermeknap alkalmából látogatunk el a kórház különböző osztályaira, hogy derűt és jókedvet vigyünk beteg embertársainknak...

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! - Jótékonysági hangverseny a Prohászkában

Jókedvet adj, és semmi mást, Uram! – Jótékonysági hangverseny a Prohászkában
A jótékonysági képvásár még tart az iskolában!

2017. április 25-én a szokásos áprilisi fogadóórák előtt jótékonysági hangversenyre hívtuk a kedves szülőket és diákokat. A koncerten diákjaink zenei és irodalmi produkcióiban gyönyörködhettünk. Honlapunkon már elérhetővé is vált a koncertről készült videófelvétel, s így valamennyien részesülhetünk abban a páratlan élményben, melyet tehetséges és adni vágyó fiataljaink szereztek szüleiknek, tanáraiknak, kedves vendégeinknek...

Óvodai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése, beíratása az óvodánkban a következő időpontokban történik:

2017. április 20. (csütörtökön) 8:00 - 18:00
2017. április 21. (pénteken) 8:00 - 16:00

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek...

Kedves prohászkás Szülők és Gyerekek!

Pilinszky János: Itt és most
A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot.
 
Kedves prohászkás Szülők és Gyerekek! Itt és most mozdult a világ. Hiszem, hogy mozdítani képes a világot a szeretet, az önzetlenség, a másik embertársunkhoz fordulás, a gyengébb felkarolása, az alázat, s nemesedni, érni képes az ember, ha ezeket a mélységeket és magasságokat megjárja. A prohászkás szülők és diákok - több mint tíz éve már – képesek erre a szeretetszolgálatra, fáradhatatlanul...

Húsvétra készülve...

Egyházunk legnagyobb ünnepét, a rá való készületet az óvodásokkal is megismertetjük. Hamvazószerdával elkezdődött a nagyböjti időszak. A nagycsoportosok már jól tudják, hogy a húsvét Jézus feltámadásának ünnepe. A böjti időben, a csoportokban a jócselekedetek jeléül a keresztre fehér virágokat ragasztanak, ezáltal a kereszt kivirágzása a Húsvét érkezését jelzi. Gyermekeink a „Fehérke”, a kis bárány történetével is ismerkednek.

Szeretetszolgálat húsvét üzenetével

Kedves prohászkás Szülők, Diákok és Óvodások! Húsvét közeledtén – immár szokásos módon – ismét elindulunk a diákokkal a győri kórház gyermekosztályaira és az ápolási osztályokra, valamint a téti otthonba, hogy elvigyük az Ünnep üzenetét, hogy van remény, érkezik a világba a Fény, múlik a sötétség...

Hamvazószerda az óvodában

Hamvazószerdán a szentmise után hamvazkodásban részesülhettek az óvoda gyermekei, dolgozói Lajos püspök és József atya által.
Erre az időszakra minden csoportban készülünk. Előző napokban leszedjük a farsangi díszeket, az áhítatos asztalunkra lila terítő kerül, a vázánkat barka díszíti és a gyertya köré lila szalagot kötünk...

Nyílt nap az óvodában

2017. március 8-án az óvodában nyílt napot tartunk a leendő „új” óvodásoknak. A szülőkkel érkező gyermekek délelőtt 9:30 - 11:00 óra között betekinthetnek a csoportokban folyó játéktevékenységekbe, megismerhetik az óvoda napirendjét, majd délután 15:00 - 16:30 -ig kézműves tevékenység közben ismerkedhetnek az óvó nénikkel.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk!
 

Kedves Szülők, Diákok és arany kis Óvodásaink!

„A derű az élők halhatatlansága.”
Ernest Hemingway

A farsangi idő közeledtén ismét szeretetszolgálatra hívom kedves Mindnyájukat. A derű, a mosoly segít feledtetni a bút, a szenvedést. Arra buzdít minket, hogy meglássuk, van kiút, minden gondra létezik megoldás. Abban segít, hogy észre tudjuk venni, nem vagyunk egyedül...

Oldalak